Z żalem i smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci dr Stefana Cebulaka

Z żalem i smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci dr Stefana Cebulaka, wielce zasłużonego dla naszej Katedry, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i polskiej geologii.
Dr Stefan Cebulak urodził się w 1932 roku w Skarszewach koło Starogardu Gdańskiego. Studia geologiczne ukończył w 1955 roku na Uniwersytecie Warszawskim. W tymże roku podjął pracę w Górnośląskim Oddziale Instytutu Geologicznego w Sosnowcu. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1972 roku. Od 1980 roku aż do przejścia na emeryturę w 1997 roku związany był z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W 1979 roku objął kierownictwo Centrum Analiz Minerałów i Skał utworzone na Wydziale Nauk o Ziemi, które w latach dziewięćdziesiątych zostało włączone do Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii.
Dr Stefan Cebulak był badaczem niestrudzonym w podejmowaniu nowych wyzwań. Przejście na emeryturę nie zahamowało Jego aktywności naukowej. W naszej Katedrze pozostał jako woluntariusz prowadzący badania naukowe i roztaczający opiekę naukową nad młodszymi naukowcami.
Dorobek dr Stefana Cebulaka obejmuje około 130 publikacji w czasopismach, książkach i materiałach konferencyjnych. Był twórcą oksyreaktywnej analizy termicznej (OTA), którą z powodzeniem stosował do analizy węgli i innej materii organicznej. Między innymi był prekursorem zastosowania tej metody do oceny samozapalności węgli na składowiskach odpadów powęglowych.
Za swoje osiągnięcia był nagradzany o odznaczany, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą Państwową I Stopnia za współudział w odkryciu złoża węgla kamiennego i oszacowaniu jego zasobów w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
Dr Stefana Cebulaka zapamiętamy jako żarliwego pasjonata badań naukowych, do ostatnich chwil pełnego twórczych pomysłów i młodzieńczego entuzjazmu. Nade wszystko, jako życzliwego człowieka, z którego pomocy i rad skorzystało szereg osób nie tylko z naszego zespołu. Zachowujemy dobrą pamięć o Nim i o Jego wkładzie w rozwój Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii.
Janusz Janeczek