Wyniki konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki

dr hab. inż. Evgeny Galuskin (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał
finansowanie projektu pt. Minerały „grupy arktytu”: struktury modułowe,
krystalochemia oraz potencjalnie nowe minerały. Opracowanie nomenklatury i
klasyfikacji minerałów o strukturze antyperowskitu heksagonalnego, w ramach
konkursu OPUS 12. (
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-
15/streszczenia/352381-pl.pdf)


dr Beata Smieja-Król (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskała
finansowanie projektu pt. Mechanizmy powstawania biogenicznych siarczków cynku,
ołowiu i kadmu w mokradłach, w ramach konkursu OPUS 12.  (
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/ listy-rankingowe/2016-09-15/ streszczenia / 352854 -pl.pdf)


mgr Rafał Juroszek (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał
finansowanie projektu pt. Cr i Se w minerałach grupy ettryngitu i barytu, w ramach
konkursu PRELUDIUM 12. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/356931-pl.pdf) 


mgr Krzysztof Senderak (Centrum Studiów Polarnych) uzyskał finansowanie projektu
pt. Określenie przebiegu ewolucji stoków południowego Spitsbergenu na tle zmian
klimatu, w ramach konkursu PRELUDIUM 12. (
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15 /streszczenia / 354418 -pl.pdf)


Warto podkreślić, iż dr hab. inż. Evgeny Galuskin oraz mgr Rafał Junoszek
uplasowali się na pierwszych miejscach list rankingowych w swoich kategoriach.
Serdecznie gratulujemy!

(credit: http://www.wnoz.us.edu.pl)