Wyniki konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki

Znamy wyniki najnowszych konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Finansowanie swoich projektów otrzymali nasi  doktoranci:

mgr Arkadiusz Krzątała (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał finansowanie projektu pt. Minerały V i Ba z pseudowollastonitowych paralaw Kompleksu Hatrurim z Izraela i Autonomii Palestyńskiej, w konkursie Preludium 11

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/335687-pl.pdf

mgr Rafał Warchulski (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał finansowanie projektu pt. Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych o zróżnicowanym chemizmie w warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperaturach z zakresu 800-1500 st. C, w konkursie Preludium 11
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/330753-pl.pdf

Serdecznie gratulujemy!