Uwaga

Informujemy, że decyzją Dziekana prof. Leszka Marynowskiego 21 marca zostaje ogłoszony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.