seminarium informacyjne nt. problemów związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji geologa górniczego

Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych oraz Wyższy Urząd Górniczy zapraszają na seminarium informacyjne nt. problemów związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji geologa górniczego.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. (wtorek) w sali 123, rozpoczęcie o godz. 10.00

Na seminarium zostaną zaprezentowane i omówione aktualne uregulowania prawne w obszarze stwierdzania kwalifikacji geologa górniczego oraz wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego i kwalifikacji w zakresie doświadczenia zawodowego. Za główny cel przedmiotowego spotkania stawia się wypracowanie jednolitego wykazu przedmiotów z geologii (stanowiących podstawę do przyjęcia wniosku o stwierdzenie kwalifikacji geologa górniczego), zebranie opinii i propozycji (dopuszcza się ustalenie zakresu w formie korespondencyjnej) oraz opracowanie i podpisanie (w WUG) przez interesariuszy ostatecznego jednolitego wykazu.

Zapraszamy Pracowników Wydziału, Studentów oraz wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem
Dziekan Dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski