Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich

I. Tematy prac magisterskich dla kierunku Geologia

1. Czarne łupki górnego dewonu / dolnego karbonu Gór Świętokrzyskich jako potencjalne skały macierzyste dla generacji węglowodorów

2. Organiczne produkty spalania mioceńskich węgli brunatnych obszaru Polski

3. Biomarkery w skałach fliszu podhalańskiego

4. Perylen w mezozoicznym drewnie kopalnym. Występowanie i geneza

II. Tematy prac licencjackich dla kierunku Geologia

1. Geneza i przykłady występowania węglowodorów w inkluzjach minerałów

2. Zanieczyszczenia organiczne Morza Bałtyckiego

3. Organiczne i nieorganiczne wskaźniki wykorzystywane w rekonstrukcji paleośrodowisk