prof. UŚ dr hab. Monika Fabiańska – profesor nadzwyczajny

 

AS-272384192151557@1441952860491_l

monika.fabianska@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Geochemia organiczna materii organicznej rozproszonej w skałach
 • Węgli kamiennych i brunatnych
 • Zastosowanie geochemii  w badaniach środowiskowych
 • Paliwa kopalne
 • Procesy wietrzenia
 • Erozji i transportu materii organicznej

Dydaktyka

 • Podstawy chemiczne nauk o Ziemi dla kier. geologia ogólna i stosowana
 • Wstęp do geochemii dla kier. geologia ogólna i stosowana
 • Geochemia dla kier. geologia ogólna i stosowana
 • Terminologia geologiczna w j. angielskim dla geofizyków i specjalizacji HOW
 • Geochemia organiczna w zastosowaniach środowiskowych (wykład fakultatywny dla doktorantów i studentów ERASMUSA w j. angielskim)

Granty

 • Grant zespołowy MNiI N307 016 32/0493 „Przemiany materii organicznej w skałach zdeponowanych na składowiskach odpadów powęglowych ”, Uniwersytet Śląski, 200000 pln, wykonawca główny, 2008-2010
 • Grant zespołowy MNiI UMO-2011/03/B/ST10/06331 do aplikacji 2011/03/B/ST10/06331, „Przemiany w odpadach powęglowych na składowiskach Dolnego Śląska”, Uniwersytet Śląski, 689 900,00 pln, główny wykonawca, 2012-2015
 • Grant zespołowy MNiI N523 751840, „Geochemiczne badania nad występowaniem i pochodzeniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym i gazach odlotowych”, 307 200,00 pln, główny wykonawca, 2011-2013
 • Grant zespołowy NCN UMO-2014/15/B/ST10/02281, „Badania nad sorpcją i mechanizmem wiązania analogów pierwiastków promieniotwórczych przez chloryty w środowisku wód podziemnych”, kierownik grantu, 2015-2018

Udział w zespołach redakcyjnych czasopism

 • Recenzent wniosków w ramach programów DOKTORIS i NCBR
 • Recenzent wniosków Czech Science Foundation
 • Recenzent wniosków w ramach Innovational Research Incentives Scheme Veni 2012
 • Recenzent czasopism: International Journal of Coal Geology, Fuel, Chromatographia, Applied Geochemistry, Geology, Geophysics and Environment, Acta Geologica Polonica, Energy, Exploration & Exploitation, Central European Journal of Geosciences, Acta Chromatographica

Wybrane publikacje

 • Misz-Kennan M., Fabiańska M., 2010. Thermal transformation of organic matter in coal waste from Rymer Cones (Upper Silesian Coal Basin, Poland), International Journal of Coal Geology 81, 343-358
 • Skręt U., Fabiańska M.J., Misz-Kennan M., 2010, Simulated water-washing of organic compounds from self-heated coal wastes of the Rymer Cones Dump (Upper Silesia Coal Region, Organic Geochemistry 41, 1009-1012
 • Misz-Kennan M., Fabiańska M., 2011, Application of organic petrology and geochemistry to coal waste studies. International Journal of Coal Geology 88, 1-23
 • Lewińska-Preis L., Jabłońska M., Fabiańska, M.J., Kita, A. 2011. Bioelements and mineral matter in human livers from the highly industrialized region of the Upper Silesia Coal Basin (Poland). Environmental Geochemistry and Health 33, 595-611
 • Fabiańska M., Lewińska-Preiss L., Galimska-Stypa R. 2012. Changes in organic matter of selected Miocene lignites and embedded sediments caused by microbial desulphurisation. Fuel 94, 586-595
 • Fabiańska, M.J.; Smołka-Danielowska, D.. 2012. Biomarker compounds in ash from coal combustion in domestic furnaces (Upper Silesia Coal Basin, Poland FUEL 102, 333-344
 • Wojtoń, A., Fabiańska, M. 2012. Geochemical features of fossil fuel contaminants found in urban wastes (Siemianowice Śla̧skie, Poland), Mineralogia 42, 19-32
 • Fabiańska M., Konieczyński J., Kozielska B., 2012. Badania nad występowaniem biomarkerów (znaczników geochemicznych) w pyle pochodzącym ze spalania paliw kopalnych. Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012
 • Fabiańska, M. J.; Kurkiewicz, S. 2013 Biomarkers, aromatic hydrocarbons and polar compounds in the Neogene lignites and gangue sediments of the Konin and Turoszow Brown Coal Basins (Poland), INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 107, 24-44
 • Fabiańska, M. J. Ćmiel, S. R.; Misz-Kennan, M. 2013. Biomarkers and aromatic hydrocarbons in bituminous coals of Upper Silesian Coal Basin: Example from 405 coal seam of the Zaleskie Beds (Poland) INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 107, 96-111
 • Fabiańska M.J, Ciesielczuk J., Kruszewski Ł., Misz-Kennan M., Blake D. R., Stracher G., Moszumańska I., 2013. Gaseous compounds and efflorescences generated in self-heating coal-waste dumps – A case study from the Upper- and Lower Silesian Coal Basins (Poland), INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 116-117, 247-261
 • Fabiańska, M. J., Szymczyk A., Chłapik M., 2014. Fossil fuel compounds from fly dust in recent organic matter of southern Poland peats, Chemie der Erde, 74, 237-250
 • Ciesielczuk, J. , Misz-Kennan, M. , Hower, J.C., Fabiańska, M.J., 2014, Mineralogy and geochemistry of coal wastes from the Starzykowiec coal-waste dump (Upper Silesia, Poland), INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 127, 42-55
 • Wojciech Prus, Monika J. Fabiańska, Radosław Łabno, 2015. Geochemical markers of soil anthropogenic contaminants in polar scientific stations nearby (Antarctica, King George Island), Science of The Total Environment, 518–519, 266-279
 • Ádám Nádudvari, Monika J. Fabiańska, 2015. Coal-related sources of organic contamination in sediments and water from the Bierawka River (Poland). International Journal of Coal Geology 152, 94-109
 • Ciesielczuk, J., Czylok, A., Fabiańska, M.J., Misz-Kennan, M., 2015. Plant occurrence on burning coal waste – a case study from the Katowice-Wełnowiec dump, Poland. Environ. & Socio.-econ. Stud. 3, 1–10
 • Ádám Nádudvari, Fabiańska M. J., Misz-Kennan M., 2015. Distribution of phenols related to self-heating and water washing on coal-waste dumps and in coaly material from the Bierawka river (Poland). Mineralogia 46, 29-40
 • Monika J. Fabiańska, Barbara Kozielska, Jan Konieczyński, Adam Kowalski, 2016. Sources of organic pollution in particulate matter and soil of Silesian Agglomeration (Poland): evidence from geochemical markers, Environmental Geochemistry and Health 38, 821-842
 • Monika J. Fabiańska, Barbara Kozielska, Jan Konieczyński, 2016. Geochemical markers and polycyclic aromatic hydrocarbons in solvent extracts from diesel engine particulate matter, Environmental Science and Pollution Research 12. 23, 6999-7011
 • Bąk K., Fabiańska M, Bąk M., Misz-Kennan M. , Zielińska M. , Dulemba P. , Bryndal T., Naglik B., 2016. Organic matter in upper Albian marine sediments in the High-Tatric units, central western Carpathians related to Oceanic Anoxic Event 1d—Geochemistry, microfacies and palynology. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 454, 212–227
 • Nádudvari Á., Fabiańska M. J., 2016. The impact of water-washing, biodegradation and self-heating processes on coal waste dumps in the Rybnik Industrial Region (Poland). International Journal of Coal Geology, 154–155, 286-299.
 • Monika J. Fabianska, Justyna Ciesielczuk, Magdalena Misz-Kennana, Łukasz Kruszewski, Adam Kowalski 2016. Preservation of coal-waste geochemical markers in vegetation and soil on self-heating coal-waste dumps in Silesia, Poland, Chemie der Erde 76, 211–226
 • Nádudvari Á., Fabiańska M. J., 2016. Use of geochemical analysis and vitrinite reflectance to assess different self-heating processes in coal-waste dumps (Upper Silesia, Poland) Fuel 181:102–119