prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski – profesor nadzwyczajny

DSCF1851

marynows@wnoz.us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Geochemia organiczna
 • Biomarkery i biomolekuły
 • Rekonstrukcja paleośrodowisk
 • Pożary w historii Ziemi
 • Czarne łupki
 • Dojrzałość termiczna materii organicznej

Dydaktyka

 • Geochemiczne podstawy rekonstrukcji paleośrodowisk
 • Geochemia
 • Podstawy geologii i geomorfologii (dla ochrony środowiska)
 • Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
 • Zajęcia terenowe z mineralogii

Wykształcenie i stopnie naukowe

 • Wykształcenie wyższe (1993),
 • Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w dziedzinie geologii (1998)
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o ziemi w zakresie geologii (2009)

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna Wydziału VII PAN im. Ignacego Domeyki za cykl publikacji tematycznych: „Zastosowanie biomarkerów, biomolekuł i innych związków organicznych do rekonstrukcji warunków sedymentacji materii organicznej oraz jej genezy” 2010 rok
 • Wielokrotnie nagradzany nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo – badawczą i organizacyjną

Granty

Kierownictwo grantów

 • NCN 2011/01/B/ST10/01106 2011-2014: „Molekularne, petrograficzne i morfologiczne wskaźniki środowisk mikrobialnych okresu wymierań na przykładzie granicy F-F i innych górnodewońskich zdarzeń”
 • MNISW grant: N N307 2379 33/ 2007-2010: „Zróżnicowanie taksonomiczne, charakterystyka molekularna oraz stabilne izotopy 13C drewna kopalnego: paleowegetacja i paleoklimat Europy i Ameryki Południowej w jurze środkowej”
 • Grant KBN 6 P04D 044 08/ 1995-1996: „Substancja organiczna w inkluzjach kwarców i rozproszona w skałach osadowych zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Klasyfikacja genetyczna i wpływ na krystalizację siarczków”

Współuczestnictwo w grantach (główny wykonawca):

 •  Grant KBN 6 PO4D 02816/ 1999-2001: “Mineralizacja poligeniczna jako wskaźnik ewolucji trzonu krystalicznego Tatr Zachodnich.” (kierownik grantu: dr hab. Aleksandra Gawęda)
 • Grant KBN nr 6 PO4D 050 18/ 2000-2003: „Badania geochemiczne nad stopniem przeobrażenia makromolekularnej materii organicznej węgli brunatnych i innych wybranych młodszych kaustobiolitów Polski” (kierownik grantu: dr hab. Monika Fabiańska)
 • Grant KBN 5T12B00822/ 2001-2003: „Badania warunków termicznych podhalańskiego systemu geotermalnego przy zastosowaniu nowej metody oksyreaktywnej analizy termicznej (OTA) i metod mineralogicznych.” (kierownik grantu: dr hab. B. Kępińska).
 • Grant KBN nr PB 0354/P04/2003/25/ 2003-2005: „Charakterystyka nowych policyklicznych aromatycznych związków siarki w wybranych dewońskich i permskich skałach osadowych Polski” (kierownik grantu: dr hab. Mariusz Rospondek)
 • KBN grant 3 P04D 040 22/ 2002-2005: „Ekosystemowe aspekty wielkiej anomalii izotopowej węgla na pograniczu franu dolnego i środkowego (górny dewon)” (kierownik grantu: Prof. G. Racki).
 • Grant KBN nr 1063/T08/2004/27 2006-2008: „Wykorzystanie krajowych iłów żelazistych do wytwarzania płytek ceramicznych wypalanych szybkościowo” (kierownik grantu: Prof. Piotr Wyszomirski)
 • MNISW grant: N307 010 32/0327/ 2006-2009: „Procesy diagenetyczne we fliszu karpackim – studium mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczne utworów żyłowych w aspekcie tektonicznym” (kierownik grantu: doc. dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc)
 • NCN 2011/03/B/ST10/04602: Charakterystyka dewońskich, globalnych fluktuacji warunków utleniająco-redukcyjnych w oparciu o zmiany stosunków izotopów δ98/95Mo oraz inne wskaźniki geochemiczne (kierownik grantu: dr Agnieszka Pisarzowska)
 • NCN 2012/07/B/ST10/04211: Analiza sedymentologiczna i geochemia łupków ordowiku i syluru Gór Świętokrzyskich: rekonstrukcja paleośrodowiska w kaledońskim basenie przedpola Bałtyki (kierownik grantu: Prof. dr hab. Wiesław Trela)
 • NCN N N307 117037: Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych (grant Maestro: kierownik grantu: Prof. dr hab. Grzegorz Racki)
 • UMO-2012/05/N/ST10/00486 (2013-2016): Charakterystyka materii organicznej towarzyszącej złożom Zn-Pb regionu śląsko-krakowskiego (opiekun/promotor, grant preludium: kierownik grantu: mgr Maciej Rybicki)
 • UMO-2013/10/A/ST10/00050 (2014-2018): Rekonstrukcja parametrów środowiska ediakaru w oparciu o skały z kratonu wschodnio-europejskiego wolne od przeobrażeń diagenetycznych (grant Maestro: kierownik grantu: Prof. dr hab. Jan Środoń)

Funkcje w organizacjach naukowych

 • były członek Komisji Zasobów Kopalin przy Ministerstwie Ochrony Środowiska (w latach 2007 – 2015)
 • były członek Komisji Środowiska przy Ministerstwie Ochrony Środowiska
 • sekretarz naukowy Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN
 • prezes Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego w kadencji 2013-2014 i 2015-2016
 • członek Rady Naukowej Komitetu Nauk Geologicznych PAN

Udział w zespołach redakcyjnych czasopism

 • Applied Geochemistry (Elsevier) – Associated Editor
 • Journal of Geological Research (Hindawi Publishing Corporation) – Associated Editor
 • Mineralogia – Associated Editor
 • Polish Geological Institute Special Papers – Associated Editor

Wybrane publikacje

 • Marynowski L., Fabiańska M., John A. 1994. The study of Group Components of Bituminous Substances by the Method of TLC. Journal of Planar Chromatography, 7, 122-125.
 • Marynowski L., Narkiewicz M., Grelowski C. 2000. Biomarkers as environmental indicators in a carbonate complex, example from the Middle to Upper Devonian, Holy Cross Mts., Poland. Sedimentary Geology 137, 187-212.
 • Marynowski L., Czechowski F. Simoneit B.R.T. 2001. Phenylnaphthalenes and polyphenyls in Palaeozoic source rocks of the Holy Cross Mountains, Poland. Organic Geochemistry 32, 69 – 85.
 • Marynowski L., Gawęda A., Cebulak S., Jędrysek M., 2001. Hydrocarbons migration in tectonic zones in the Western Tatra Mountains crystalline basement (Central Western Carpatians), Geologica Carpathica 52 (1), 3-14.
 • Marynowski L., Rospondek M., Mayer zu Reckendorf R., Simoneit B.R.T. 2002. Phenyldibenzofurans and phenyldibenzothiophenes in marine sedimentary rocks and hydrothermal petroleum. Organic Geochemistry 33, 701-714.
 • Marynowski L., Pięta M., Janeczek J. 2004. Composition and source of polycyclic aromatic compounds In deposited dust from selected sites around the Upper Silesia, Poland. Geological Quarterly 48(2), 169-180.
 • Zatoń M., Marynowski L. 2004. Konzentrat-Lagerstätte-type carbonate concretions from the uppermost Bajocian (Middle Jurassic) of the Częstochowa area, South-Central Poland. Geological Quarterly 48(4), 339-350.
 • Marynowski L., Gawęda A., Poprawa P., Żywiecki M.M., Kępińska B., Merta H. 2006. Origin of organic matter from tectonic zones in the Western Tatra Mountains Crystalline Basement, Poland: An example of bitumen – source rock correlation. Marine and Petroleum Geology 23, 261-279.
 • Zatoń M., Marynowski L. 2006. Ammonite fauna from uppermost Bajocian (Middle Jurassic) calcitic concretions from the Polish Jura – biogeographical and taphonomical implications. GeoBios 39(3), 426-442.
 • Zatoń M., Barbacka, M., Marynowski L., Krzystanek J. 2006. Sagenopteris (Caytoniales) with its possible preserved biomarkers from the Bathonian of the Polish Jura, south-central Poland. N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 7, 385-402.
 • Marynowski L., Otto A., Zatoń M., Philippe M., Simoneit B.R.T. 2007. Biomolecules preserved in 168 million year old fossil conifer wood. Naturwissenschaften 94, 228-236.
 • Marynowski L., Filipiak P. 2007. Water column euxinia and wildfire evidence during deposition of the Upper Famennian Hangenberg event horizon from the Holy Cross Mountains (central Poland). Geological Magazine 144, 569-595.
 • Marynowski L., Rakociński M., Zatoń M. 2007. Middle Fammenian (Late Devonian) interval with pyritized fauna from the Holy Cross Mountains (Poland): Organic geochemistry and pyrite framboid diameter study. Geochemical Journal 41, 187-200.
 • Kotarba M.J., Więcław D., Koltun Y.V., Marynowski L., Kuśmierek J., Dudok I.V. 2007. Organic geochemical study and genetic correlation of natural gas, oil and Menilite source rocks in the area between San and Stryi rivers (Polish and Ukrainian Carpathians). Organic Geochemistry 38, 1431-1456.
 • Rospondek M.J., Marynowski L., Góra M. 2007. Novel arylated polycyclic aromatic thiophenes: phenylnaphtho[b]thiophenes and naphthylbenzo[b]thiophenes as markers of the organic matter oxidation by rock-water interaction. Organic Geochemistry 38, 1729-1756.
 • Marynowski L., Zatoń M., Simoneit B.R.T., Otto A., Jędrysek M.O., Grelowski C., Kurkiewicz S. 2007. Compositions, sources and depositional environments of organic matter from the Middle Jurassic clays of Poland. Applied Geochemistry 22, 2456-2485.
 • Marynowski L., Philippe M., Zatoń M., Hautevelle Y. 2008. Systematic relationships of the Mesozoic wood genus Xenoxylon: an integrative biomolecular and palaeobotanical approach. N. Jb. Geol. Paläont. Abd. 247, 177-189.
 • Marynowski L., Zatoń M., Karwowski Ł. 2008. Early diagenetic conditions during formation of the Callovian (Middle Jurassic) carbonate concretions from Łuków (eastern Poland): evidence from organic geochemistry, pyrite framboid diameters and petrographic study. N. Jb. Geol. Paläont. Abd. 247, 191-208.
 • Fabbri D., Marynowski L., Fabiańska M.J., Zatoń M., Simoneit B.R.T. 2008. Levoglucosan and other cellulose markers in pyrolysates of Miocene lignites – geochemical and environmental implications. Environmental Science & Technology 42, 2957-2963.
 • Marynowski L., Wyszomirski P., 2008. Organic geochemical evidences of early diagenetic oxidation of the terrestrial organic matter during the Triassic arid and semi arid climatic conditions. Applied Geochemistry 23, 2612-2618.
 • Marynowski L., Filipiak P., Pisarzowska A. 2008. Organic geochemistry and palynofacies of the Early-Middle Frasnian transition (Late Devonian) of the Holy Cross Mts, southern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 269, 152-165.
 • Wolkenstein K., Głuchowski E., Gross J.H., Marynowski L. 2008. Hyperycinoid pigments in millericrinids from the Lower Kimmeridgian of the Holy Cross Mountains (Poland). Palaios 23, 773-777.
 • Rospondek M.J., Szczerba M., Małek K., Góra M., Marynowski L. 2008. Comparison of phenyldibenzothiophene distributions predicted from molecular modelling with relevant experimental and geological data. Organic Geochemistry 39, 1800-1815.
 • Zatoń M., Marynowski L., Szczepanik P., Bond D.P.G., Wignall P.B. 2009. Redox conditions during sedimentation of the Middle Jurassic (Upper Bajocian – Bathonian) clays of the Polish Jura (south-central Poland): an integrated approach. Facies 55, 103-114.
 • Fabbri D., Torri Ch., Simoneit B.R.T., Marynowski L., Rushdi A.I., Fabiańska M.J. 2009. Levoglucosan and other cellulose and lignin markers in emissions from burning of Miocene lignites. Atmospheric Environment 43, 2286–2295.
 • Rospondek M.J.,  Marynowski L., Chachaj A., Góra M. 2009. Novel aryl polycyclic aromatic hydrocarbons: Phenylphenanthrene and phenylanthracene identification, occurrence and distribution in sedimentary rocks. Organic Geochemistry 40, 986–1004.
 • Marynowski L., Simoneit B.R.T. 2009. Widespread Late Triassic to Early Jurassic wildfire records from Poland: Evidence from charcoal and pyrolytic polycyclic aromatic hydrocarbons. Palaios 24, 785-798.
 • Marynowski L., Filipiak P., Zatoń M. 2010. Geochemical and palynological study of the Upper Famennian Dasberg event horizon from the Holy Cross Mountains (central Poland). Geological Magazine 147, 527-550.
 • Marynowski L., Zatoń M. 2010. Organic matter from the Callovian (Middle Jurassic) deposits of Lithuania: compositions, sources and depositional environments. Applied Geochemistry 25, 933-946.
 • Narkiewicz M., Resak M., Littke R., Marynowski L., 2010. New constraints on the Middle Palaeozoic to Cenozoic burial and thermal history of the Holy Cross Mts. (Central Poland): results of numerical modeling. Geologica Acta 8, 189-205.
 • Racka, M., Marynowski, L., Filipiak, P., Sobstel, M., Pisarzowska, A., Bond, D.P.G., 2010. Anoxic Annulata Events in the Late Famennian of the Holy Cross Mountains (Southern Poland): geochemical and palaeontological record. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 297, 549–575.
 • Marynowski L., Scott, A.C., Zatoń M., Parent, H., Garrido, A.C., 2011. First multi-proxy record of Jurassic wildfires from Gondwana: evidence from the Middle Jurassic of the Neuquén Basin, Argentina. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 299, 129-136.
 • Zatoń M., Machocka S., Wilson M.A., Marynowski L., Taylor P.D., 2011. Origin and paleoecology of Middle Jurassic hiatus concretions from Poland. Facies 57, 275-300.
 • Marynowski L., Rakociński M., Borcuch, E., Kremer, B., Schubert, B.A., Jahren, A.H., 2011. Molecular and petrographic indicators of redox conditions and bacterial communities after F/F mass extinction. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 306, 1-14.
 • Marynowski L., Kurkiewicz S., Rakociński M., Simoneit B.R.T., 2011. Effects of weathering on organic matter: I. Changes in molecular composition of extractable organic compounds caused by paleoweathering of a Lower Carboniferous (Tournaisian) marine black shale. Chemical Geology 285, 144-156.
 • Marynowski L., Szełęg E., Jędrysek M.O., Simoneit B.R.T., 2011. Effects of weathering on organic matter: II. Fossil wood weathering and implications for organic geochemical and petrographic studies. Organic Geochemistry 42, 1076-1088.
 • Zatoń M., Kremer B., Marynowski, L., Wilson, M.A., Krawczyński, W., 2012. Middle Jurassic (Bathonian) encrusted oncoids from the Polish Jura, southern Poland. Facies 58, 57–77.
 • Jarmołowicz-Szulc K., Karwowski Ł., Marynowski L. 2012. Fluid circulation and formation of minerals and bitumens in the sedimentary rocks of the Outer Carpathians – Based on studies on the quartz–calcite–organic matter association. Marine and Petroleum Geology 32, 138-158.
 • Wójcicki K.J., Marynowski L. 2012. The organic and mineral matter contents in deposits infilling floodplain basins: Holocene alluviation record from the Kłodnica and Osobłoga river valleys, southern Poland. Geomorphology  159/160, 15-29.
 • Bojanowski M.J., Bagiński B., Clarkson E., Macdonald R., Marynowski L. 2012. Low-temperature zircon growth related to hydrothermal alteration of siderite concretions in Mississipian shales, Scotland. Contributions to Mineralogy and Petrology 164, 245-259.
 • Marynowski L., Zatoń M., Rakociński M., Filipiak P., Kurkiewicz S., Pearce T.J. 2012. Deciphering the upper Famennian Hangenberg Black Shale depositional environments based on multi-proxy record. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 346/347, 66-86.
 • Kluska B., Rospondek M.J., Marynowski L., Schaeffer P. 2013. The Werra cyclotheme (Upper Permian, Fore-Sudetic Monocline, Poland): insights into fluctuations of the sedimentary environment from organic geochemical studies. Applied Geochemistry 29, 73-91.
 • Derkowski A., Bristow T.F., Wampler J.M., Środoń J., Marynowski L., Elliott W.C., Chamberlain C.P. 2013. Hydrothermal alteration of the Ediacaran Doushantuo Formation in the Yangtze Gorges area (South China). Geochimica et Cosmochimica Acta 107, 279-298.
 • Marynowski L., Smolarek J., Bechtel A., Philippe M., Kurkiewicz S., Simoneit B.R.T. 2013. Perylene as an indicator of conifer fossil wood degradation by wood-degrading fungi. Organic Geochemistry 59, 143-151.
 • Bond D.P.G., Zatoń M., Wignall P.G., Marynowski L. 2013. Evidence for shallow-water anoxic “Kellwasser Events” in the Frasnian-Famennian reefs of Alberta, Canada. Lethaia  46, 355-368.
 • Górka M., Rybicki M., Simoneit B.R.T., Marynowski L. 2014. Determination of multiple organic matter sources in aerosol PM10 from Wroc1aw, Poland using molecular and stable carbon isotope compositions. Atmospheric Environment 89, 739-748.
 • Środoń J., Szulc J., Anczkiewicz A., Jewuła K., Banaś M., Marynowski L. 2014. Weathering, sedimentary and diagenetic controls of mineral and geochemical characteristics of the vertebrate-bearing Silesian Keuper. Clay Minerals 49, 569-594.
 • Marynowski L., Kubik R., Uhl D., Simoneit B.R.T. 2014. Molecular composition of fossil charcoal and relationship with incomplete combustion of wood. Organic Geochemistry 77, 22-31.
 • Marynowski L., Racki G. 2014. Comment on the Kaiho et al., paper “A forest fire and soil erosion event during the Late Devonian mass extinction” [Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 392 (2013): 272–280]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (in press).
 • Matyja H., Sobień K., Marynowski L., Stepień-Sałek M., Małkowski K. 2015. The expression of the Hangenberg Event (latest Devonian) in a relatively shallow-marine succession (Pomeranian Basin, Poland): the results of a multi-proxy investigation. Geological Magazine 152, 400-428.
 • Marynowski L., Smolarek J., Hautevelle Y. 2015. Perylene degradation during gradual onset of organic matter maturation. International Journal of Coal Geology 139, 17–25.
 • Grafka O., Marynowski L., Simoneit B.R.T. 2015. Phenyl derivatives of polycyclic aromatic compounds as indicators of hydrothermal activity in the Silurian black siliceous shales of the Bardzkie Mountains, Poland. International Journal of Coal Geology 139, 142–151.
 • Zatoń M., Niedźwiedzki G., Marynowski L., Benzerara K., Pott Ch., Cosmidis J., Krzykawski T., Filipiak P. 2015. Coprolites of Late Triassic carnivorous vertebrates from Poland: an integrative approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 430, 21-46.
 • Philippe M., Pacyna G., Wawrzyniak Z., Barbacka M., Boka K., Filipiak P., Marynowski L., Thévenard F., Uhl D. 2015. News from an old wood – Agathoxylon keuperianum (Unger) nov. comb. in the Keuper of Poland and France. Review of Palaeobotany and Palynology 221, 83–91.
 • Bojanowski M.J., Jaroszewicz E., Košir A., Łoziński M., Marynowski L., Wysocka A., Derkowski A. 2016. Root-related rhodochrosite and concretionary siderite formation in oxygen-deficient conditions induced by a ground-water table rise. Sedimentology 63, 523-551
 • Trojan A., Bojanowski M.J., Gola M., Grafka O., Marynowski L., Clarkson E.N.K., 2016. Organic geochemical characteristics of the Mississippian black shales from Wardie, Scotland. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh 106, 55-65
 • Derkowski A., Marynowski L. 2016. Reactivation of cation exchange properties in black shales. International Journal of Coal Geology 158, 65-77.
 • Trela W., Podhalańska T., Smolarek J., Marynowski L., 2016. Llandovery green/grey and black mudrock facies of the northern Holy Cross Mountains (Poland) and their relation to early Silurian sea-level changes and benthic oxygen level. Sedimentary Geology 342, 66-77.
 • Rybicki M., Marynowski L., Misz-Kennan M., Simoneit B.R.T., 2016. Molecular tracers preserved in Lower Jurassic “Blanowice brown coals” from southern Poland at the onset of coalification: Organic geochemical and petrological characteristics. Organic Geochemistry 102, 77-92.
 • Rybicki M., Marynowski L., Stukins S., Nejbert K., 2017. Age and origin of the well-preserved organic matter in internal sediment from the Silesian-Cracow Zn-Pb deposits, Southern Poland. Economic Geology 112, 775-798.
 • Smolarek J., Trela W., Bond D.P.G., Marynowski L., 2017. Lower Wenlock black shales in the northern Holy Cross Mountains, Poland: sedimentary and geochemical controls on the Ireviken Event in a deep marine setting. Geological Magazine 154, 247-264.
 • Smolarek J., Marynowski L., Trela W., Kujawski, P., Simoneit B.R.T., 2017. Redox conditions and marine microbial community changes during the end-Ordovician mass extinction event. Global and Planetary Change 149, 105-122.
 • Wendorff M., Rospondek M., Kluska B., Marynowski L., 2017. Organic matter maturity and hydrocarbon potential of the Lower Oligocene Menilite facies in the Eastern Flysch Carpathians (Tarcău and Vrancea Nappes), Romania. Applied Geochemistry 78, 295-310.
 • Marynowski L., Pisarzowska A., Derkowski A., Rakociński M., Szaniawski R., Środoń J., Cohen A.S., 2017. Strong influence of palaeoweathering on trace metal concentrations and environmental proxies in black shales. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 472, 177-191.
 • Rybicki M., Marynowski L., Simoneit B.R.T., 2017. Novel benzohopane series and their di-, tri-, and tetraaromatic derivatives, and diaromatic 23- and 24-norbenzohopanes from the Lower Jurassic Blanowice Formation, southern Poland. Energy & Fuels 31, 2617-2624.

Książki (rozdziały)

 • Gawęda A, Marynowski L., Kępińska B. 2003. Migrabitumens – the link between the Podhale Trough and the crystalline basement of the Western Tatra Mts. In: Geology, Geophysics and Deep Structure of the West Carpathians and their Basement (J. Golonka and M. Lewandowski eds.) publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sience, 119-121.
 • Marynowski L., Gawęda A. 2004. Badania materii organicznej przy zastosowaniu metod chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). W: Badania warunków termicznych podhalańskiego systemu geotermalnego przy zastosowaniu nowej metody oksyreaktywnej analizy termicznej (OTA) i metod mineralogicznych. Rozdział 5, Praca zbiorowa pod red. B. Kępińskiej, IGSiE PAN, Kraków 2004, 63-79.
 • Kępińska B., Cebulak S., Marynowski L., Pająk L. 2004. Współczesne i przeszłe warunki termiczne badanego sektora podhalańskiego systemu geotermalnego. W: Badania warunków termicznych podhalańskiego systemu geotermalnego przy zastosowaniu nowej metody oksyreaktywnej analizy termicznej (OTA) i metod mineralogicznych. Rozdział 10 Praca zbiorowa pod red. B. Kępińskiej, IGSiE PAN, Kraków 2004, 107-115.
 • Kępińska B., Cebulak S., Marynowski L., Gawęda A. 2004. Przydatność zastosowanych metod badań podhalańskiego systemu geotermalnego i innych systemów geotermalnych. W: Badania warunków termicznych podhalańskiego systemu geotermalnego przy zastosowaniu nowej metody oksyreaktywnej analizy termicznej (OTA) i metod mineralogicznych. Rozdział 12, Praca zbiorowa pod red. B. Kępińskiej, IGSiE PAN, Kraków 2004, 117-121.
 • Kępińska B., Cebulak S., Marynowski L., Gawęda A., Pająk L. 2004. Podsumowanie – podhalański system geotermalny w świetle wykonanych badań. W: Badania warunków termicznych podhalańskiego systemu geotermalnego przy zastosowaniu nowej metody oksyreaktywnej analizy termicznej (OTA) i metod mineralogicznych. Rozdział 13, Praca zbiorowa pod red. B. Kępińskiej, IGSiE PAN, Kraków 2004, 122-125.
 • Kotarba M.J., Więcław D., Koltun Y.V., Lewan M.D., Marynowski L., Dudok I.V.  2005. Organic geochemical study and genetic correlations between source rocks and hydrocarbons from surface seeps and deep accumulations in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. In: Polish and Ukrainian Geological Studies (2004-2005) at Starunia – the Area of Discoveries of Woolly Rhinoceroses (M.J. Kotarba ed.), Chapter 14, Polish Geological Institute Warszawa-Kraków, 125-145.