prof. dr hab. Łukasz Karwowski – profesor nadzwyczajny

karwowski

lukasz.karwowski@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Geochemia
 • Geochemia organiczna
 • Meteorytyka
 • Mineralogia
 • Archeologiae

Dydaktyka

Wykształcenie i stopnie naukowe

 • Magistra 1969 r. WG UW
 • Doktora 1975 WG UW
 • Dr hab. 1991 WG UW
 • Prof. zwyczajny 2012

Kursy zawodowe

 • Kurs pedagogiczny

Przebieg pracy zawodowej

 • 1968-1975 – Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ( prac tech., asystent, st. asystent)
 • 1975 – do dzisiaj Wydział Nauk o Ziemi, Katedra geochemii, Mineralogii i Petrografii ( adiunkt, prof. Uniwersytetu Śląskiego)

Funkcje administracyjne pełnione w Uniwersytecie Śląskim

 • Kierownik Katedry Geochemii
 • Kierownik Zakładu Geochemii
 • Kierownik Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi

Staże naukowe

 • Niemcy – Postdam (2 tygodnie)

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • Polskie Towarzystwo Meteorytowe

Wybrane publikacje po habilitacji

Druki zwarte (książki, monografie naukowe)

 • Karwowski Ł. 2000. – Badania litologiczne prób namułów z rdzeni ze zbiorników Otmuchów, Nysa, Tresna i Solina. W.monografii: Dynamiczna ocena i prognoza geologicznych zagrożeń wywołanych powodzią na przykładzie Nysy Kłodzkiej, Górnej Soły i Gornego Sanu Solinki. Ed. Ostaficzuk S. Wyd. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. P 201-208.
 •  Rozdziały w monografii: Paleozoic porphyry molybdenum-tungsten deposit in the Myszków area, Southern Poland, Karwowski Ł. 2001.- Magmatic and Postmagmatic Fluids. p 38 – 41, Markowiak M., Chaffee M.A., Karwowski Ł., Markiewicz J. Model and genesis of the minaralisation p 77-78; Markowiak M., Snee L.W., Chaffee M.A., Karwowski Ł. Age of the mineralisation; Markowiak M., Chaffee M.A., p 78 – 79; Karwowski Ł., Markiewicz J.Comparasion of the Myszków deposits to other porphyry deposits. P 80 – 81. Polish Geological Institute, Special Papers, v 6 p 1-88.
 • Budziszewska- Karwowska E, Karwowski Ł., 2009. – Rozdział w monografii pt. Propagowanie nauk przyrodniczych w Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.In. Monografia: Akademickie muzea geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi. Red. Jakubowski K.J., Skoczylas J., Ziomek J. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2009. p 147 – 154.
 • Abłamowicz D., Karwowski Ł. 2009. – Produkcja naczyń grafitowanych przez ludność kultury łużyckiej.(Production of graphit vessels by the Lusatian Culture population). In: Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, tom II. Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Ed. DomańskaL., Kittel P., Forysiak J.; Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
 • Morasko Największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie środkowej – Morasko The largest iron meteorite shower in Central Europe.Red naukowa: Muszyński A., Kryza R., Karwowski Ł., Pilski A.S., Muszyńska J.Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 28; Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012. p 1-111

Artykuły recenzowane

 • Heliasz., Karwowski Ł. 1991. – Geneza anomalnie wysokich ciśnień złożowych w utworach dolomitu głównego na Niżu Polskim. Nafta, v 10-12, p 156-159.
 • Karwowski Ł., Czaja M., Racki G. 1993.- Silicification in the Devonian limestones of the Holy Cross Mts and Cracow- Silesia region. Geologia, Prace Nauk. UŚl.v 12/13 p 175-198.
 • Włodyka R., Karwowski Ł. 1993. – Melt inclusions in the minerals from the rock of the Cieszyn magma province. Arch. Mineral. v XLIX p 250 -2529.
 • Karwowski Ł., Włodyka R. 1994. – Minerały z grupy perowskitu w glimmerycie oliwinowym z okolic Bielska-Białej. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne v 5 p 65-67.
 • Ślósarz J., Karwowski Ł. 1994 – Charakterystyka mineralogiczna okruszcowania Cu-Mo-W. [W:] Przew. 65 Zjazdu Pol. Tow. Geol. w Sosnowcu. Pr. Nauk. UŚ1., 1431: 196-202.
 • Karwowski Ł., Włodyka R. 1994. – Przeobrażenia tytanomagnetytów w skałach cieszyńskiej prowincji magmowej. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne v 5 p 52-53.
 • Karwowski Ł., Włodyka R. 1994. – Skarn pektolitowo-datolitowy z Międzyrzecza Górnego koło Bielska-Białej. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne v 5 p 62-63.
 • Karwowski Ł., Kraczka J., Pieczka A., Żabiński W.1996. – Vesuvianite from the garby Izerskie MT.,Lower Silesia, Poland. Mineralogia Polonica. V 27 no 2 p 23-31.
 • Karwowski Ł., Faziew A., Dorda J.,1996. – Minerał z grupy britholitu – główny nośnik ziem rzadkich i aktynowców w karbonatytach Pamiru Republika Tadżykistanu), Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne, v 7 p 117 – 119.
 • Karwowski Ł.,Olszewska K., Starnawska E. 1997– Bravoite and gersdorffite from Ślichowice, The Holy Cross MTS., Poland. Mineral. Pol. V 28 no 1 p 15-28.
 • Galuskin E., Winiarski A., Karwowski Ł., Galuskina I., Urbańczyk M. 1997. – Aragonite twins from Faustianka (Poland); morphology, anatomy and re-entrant corner effect. N.Jb.Miner. Mh. Jg. 1996, H.12 Januar 1997, 531-548.
 • Włodyka R., Karwowski Ł., Starnawska E. 1998. – Granaty tytanowe w glimmerycie oliwinowym oroz skarnie pektolitowym z okolic Bielska-Białej. W: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne, v 11 p 175 – 177.
 • Włodyka R., Karwowski Ł., Starnawska E. 1999. – Chromium-bearing spinels from glimmerite sill in Międzyrzecze near Bielsko-Biała. Mineralogical Society of Poland – Special papers vol. 14 p 140-145.
 • Matuszewska A., Karwowski Ł. 1999. – Physicochemical Analysis of the Molecular and Macromolecular Phases of Baltic Amber. Est.Mus. Cienc. Nat.de Alva (1999), 14 (Num. Espec.2) 49-62 .
 • Karwowski Ł., Matuszewska A. 1999. – Inorganic and Organic Components of Water Obtained During Autoclaving of Baltic Ambers. Est.Mus. Cienc. Nat.de Alva (1999), 14 (Num. Espec.2)63-72.
 • Włodyka R., Karwowski Ł.: 2000. -Perovskite from the Międzyrzecze sill near Bielsko-Biała in the Polish Carpatians (The type area of the teschenite association). Arch. Mineralog., LIII(1-2) p 109-130.
 • Włodyka R., Karwowski Ł., Starnawska E., 2000: Ti-bearing garnets from the picrite sill in Międzyrzecze near Bielsko-Biała and their genesis. Miner.Polon. 31, 13-23
 • Matuszewska A., Karwowski Ł. 2000.- Thin-layer chromatography in investigation of the chemical structure of Baltic amber. Journal of Planar Chromatography v 13 p 140-145.
 • Karwowski Ł., Włodyka R., Szełęg E. 2001. – Rhyolitic concretions in ignimbrites from the Chegem Valley, North Caucaus, Russia. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, v 18 p 70-73
 • Muszyński A., Stankowski W., Dzierżanowski P., Karwowski Ł.: 2001. -New data about the Morasko meteorite. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, v 18 p134-137
 • Karwowski Ł., Jachymek S., Siemiątkowski J. 2001. -The mineralogy and origin of the Zakłodzie Meteorite. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne,v 18 p 65-69.
 • Karwowski Ł., Marynowski L., Rospondek M. 2001. – Organic matter inclusions in sphalerite and marcasite from the Silesia-Cracow lead-zinc deposits, Poland. In. : Mineral Deposits at the Beginning of the 21 st Centaury, ed. Piestrzyński et al. A.A. Balkema Publishers, Swets & Zeitlinger Publishers Lisse, p 51 – 54.
 • Markowiak M., Ślósarz J., Lasoń K., Podemski M., Karwowski Ł., Chaffee M.A. 2001. – Paleozoic porphyry molybdenum-tungsten mineralisation in the Myszków area, southern Poland. In. : Mineral Deposits at the Beginning of the 21 st Centaury, ed. Piestrzyński et al. A.A. Balkema Publishers, Swets & Zeitlinger Publishers Lisse, p 445 – 448.
 • Karwowski Ł., Włodyka R., Szełęg E. 2001. – Rhyolitic concretions in ignimbrites from the Chegem Valley, North Caucaus, Russia. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 18, 70-73
 • Włodyka R., Karwowski Ł., Starnawska E.2001.-Chrome-diopsides from picrite sill in Międzyrzecze near Bielsko-Biała, Polskie Tow. Mineralogiczne, Prace Specjalne, zeszyt 19, 2001, 178-180
 • Karwowski Ł., Włodyka R. 2002. –Ti – garnets from the Międzyrzecze sill near Bielsko – Biała (The outer western Polish Carpathians). Special issue of Geologia Carpathica 2002 , 53 ISSN 1335-0552. PDF..
 • Włodyka R., Karwowski Ł. 2002. – Perovskite from the Międzyrzecze sill near Bielsko-Biała in the Polish Carpatians (The type area of the teschenite association). Archiwum Mineralogiczne 2000, LIII(1-2) 109-130
 • Olszewski P., Karwowski Ł., Marynowski L. 2002. -Parageneza kwarcu i substancji bitumicznej z północno – zachodniej i centralnej części Gór Świętokrzyskich. Geologia, 15, Prace Naukowe UŚl., p, 64-78.
 • Karwowski Ł., Kozłowski A., 2002 – Greisens from Izera Upland, Lower Silesia, Poland. Prace Specjalne (Special Papers) PTMin., v. 20, p 255-261.
 • Karwowski Ł. 2003. -The new mineralogical data on the Łowicz meteorite. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, v 22 p102-104.
 • Karwowski Ł., Burek W. 2003. -Sulphides association conected with hauerite occurences in Badenian claystons near Tarnobrzeg. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 22, 105-107.
 • Markiewicz J., Lasoń K., Karwowski Ł. 2003. -Variscan acid magmatism and relevant porphyry type mineralisation in the Cracow-Lubliniec tectonic zone (Southern Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne. v 23, p125-127.
 • Włodyka R., Karwowski Ł. 2003. – A Mesosoic volcanic rock series in the Polish Western Carpathians. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 22, 2003, 248-255.
 • Bzowska G., Karwowski Ł., Juzaszek A. 2003. – New phosphate and arsenate minerals from Miedzianka near Chęciny (Holy Cross Mts), Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 22, 25-29.
 • Truszel M., Karwowski Ł. 2003. – Skarns and skarn mineralization in the Crakow-Lubliniec region (Southern Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne. v 23, p 175-177.
 • Dumańska-Słowik M., Karwowski Ł. 2004. – Muscovites from greisens of Martwy Kamiń near Mirsk (Lower Silesia). Mineral. Pol. V 35 no 1 p 75-83.
 • Karwowski Ł., Markiewicz J., Truszel M. 2004.- Preliminary data of intrusive breccia from Mysłów (Kraków-Lubliniec tectonic zone). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 24, 215-218.
 • Szełęg E., Karwowski Ł. 2004. -Preliminary data on babingtonite from Michałowice (Karkonosze Massif, Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 24, 377-380.
 • Włodyka R., Karwowski Ł. 2004. -The alkaline magmatism from the Polish Western Carpathians. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 24, 23-31
 • Karwowski Ł. 2005. – Petrological variation of the Łowicz meteorite. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 26, 182-186.
 • Karwowski Ł. 2005. -The new polish H6 chondrite – Krupe. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 25, 111-114.
 • Karwowski Ł., Szełęg E. 2005. -Cinnabar with arsenic sulphides association from Rabe near Baligród (Outer Carpathians, SE Poland). Preliminary raport. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne-Prace Specjalne, 25, 318-322.
 • Truszel M., Karwowski Ł., Lasoń L., Markiewicz J., Żaba J 2006. – . Magmatyzm i metamorfizm strefy tektonicznej Kraków-Lubliniec jako przesłanki występowania złóż polimetalicznych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 418: 55-103,
 • Karwowski Ł., Muszyński A., 2006. – Silicates Association in nodules of iron meteorites Seeläsgen, Morasko and Jankowo Dolne. Mineralogia , Special Papers. V 29 p 140 – 143.
 • Karwowski Ł., Kryza R., Przylibski T.. 2007. – New chemical and physical data on keilite from the Zakłodzie enstatite achondrite. Amer. Mineral. V 92 p 204-209.
 • Karwowski Ł., Muszyński A. 2007. – Mineral association of nodules from iron meteorites Seelasgen, Morasko and Jankowo Dolne. Mineralogia , Special Papers v 31 p 159 – 162.
 • Burda J., Szopa K., Ciesielczuk J., Gawęda A., Karwowski Ł. 2007. – The crystalline basement rocks of the high Tatra Mts., Poland. Mineralogia , Special Papers v 31 (supl) p 1 – 12.
 • Marynowski L., Zatoń M., Karwowski Ł. 2008. Early diagenetic conditions during formation of the Callovian (Middle Jurassic) carbonate concretions from Łuków (eastern Poland): evidence from organic geochemistry, pyrite framboid diameters and petrographic study. N. Jb. Geol. Paläont. Abd. 247, 191-208.
 • Wojnarowska A., Dziel T., Gałązka-Friedman J., Karwowski Ł. 2008. New mineralogical phases identified by Mössbauer measurements in Morasko meteorite. Hyperfine Interact. 186, p. 167-171.
 • Starnawska E., Mizerski W., Karwowski Ł. 2008. Meteoryt Kłodawa – gość z kosmosu czy obiekt pochodzenia ziemskiego? Przegląd Geologiczny vol. 56, nr 1, p. 53-57.
 • Gurdziel A., Karwowski Ł. 2009. – Procesy wietrzenia w meteorycie Pułtusk Wstępne wyniki Badań(Weathering processes in Pułtusk meteorite). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 1 p 23-27.
 • Gurdziel A., Karwowski Ł. 2009. – Wietrzenie meteorytów na przykładzie Moraska i Pułtuska (Weathering of Morasko and Pułtusk meteorites). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 1 p 28- 34
 • Karwowski Ł., Badur Ł., Mazur M. 2009. – Meteoryt Święcany (Święcany meteorite). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 1 p 44-47.
 • Karwowski Ł., Kotowiecki A. 2009. – Cieszyn – nowy polski meteoryt (Cieszyn a new polish meteorite). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 1 p 48-51.
 • Karwowski Ł., Muszyński A., Kryza R., Pilski A.S. 2009. – Polimineralne nodule w gruboziarnistym meteorycie Morasko. ( Polymineral nodules in coarse-grained Morasko meteorite). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 1 p 52-58.
 • Karwowski Ł., Brzustowicz G.J. 2009. – Strzelce Krajeńskie – Średnowieczny deszcz meteorytów ( Medieval rain of meteorites – Strzelce Krajeńskie). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 1 p 59-66.
 • Włodyka R., Karwowski Ł. 2009. – Cretaceous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians. Mineralogia , Special Papers vol. 34 p 62- 68.
 • Włodyka R., Karwowski Ł., Szopa K. 2009.-Diabase intrusion from the Bardo syncline (the Kielce region) in the Holy Cross Mts. Mineralogia, Special Papers, vol. 35 p 125 – 141.
 • Szajn J., Karwowski Ł., Ciesielczuk J., Szopa K. 2009.- Deposits of clay minerals and geoturistic aspects of the Holy Cross Mts. Mineralogia. Special Papers. Vol. 35 p 155- 163.
 • Karwowski Ł., Gurdziel A. 2009. – Secondary minerals in Morasko and Pułtusk meteorites. Vestnik Lviv. Univ.. Ser. Physics. 2009. Is. 43. P. 243–248
 • Gurdziel A., Karwowski Ł. 2009. – Wietrzenie meteorytów na przykładzie Moraska i Pułtuska (Weathering of Morasko and Pułtusk meteorites). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 1 p 28- 34
 • Gurdziel A., Karwowski Ł. 2009. – Procesy wietrzenia w meteorycie Pułtusk Wstępne wyniki Badań(Weathering processes in Pułtusk meteorite). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 1 p 23-27
 • Marynowski Ł., Zatoń M., Karwowski Ł. 2010. – Organic matter composition and maturity of the Cellovian (Midle Jurasic) sediments from Lithuania . Scientific Annals of Geology, Aristotle University of Thessaloniki. Procedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, vol. 99, pp 271-280.
 • Gurdziel A., Karwowski Ł. 2011. Wtórne zmiany w obrębie fosforków i węglików w meteorycie Morasko. Acta Soc. Metheor. Polon., 2, p.25-33.
 • Karwowski Ł., Pilski A.S., Muszyński A., Arnold S., Notkin G., Gurdziel A. 2011
  New finds in the Morasko meteorite preserve, Poland. Meteorites Vol. 1, No. 1, 2011, 21–28
 • Katarzyna Jarmołowicz-Szulc , Łukasz Karwowski , Leszek Marynowski 2012. – Fluid circulation and formation of minerals and bitumens in the sedimentary
  rocks of the Outer Carpathians e Based on studies on the quartz-calcite-organic matter association. Marine and Petroleum Geology vol. 32, 1, 138-158.
 • Pilski A.S., Kryza R., Wasson J.T., Muszyński A., Karwowski Ł. 2012 – Pierwiastki syderofilne w meteorytach Morasko. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 3 p 62-70.
 • Karwowski Ł., Markowiak M. 2012 – Polymetallic mineralization in Ediacaran sediments in the Żarki-Kotowice area, Poland. Mineralogia,43, no3-4:199-212.
 • Rybicki M., Karwowski Ł., Banasik K. 2013 – SEM studies of ore minerals in skarns from Garby Izerskie, Karkonosze-Izera Block, South-Western Poland. Contemporary Trends in Geoscience, vol. 2, 53-57
 • Brachaniec T., Szopa K., Karwowski Ł. 2013 – The first polish tektites:Preliminary SEM investigation. Contemporary Trends in Geoscience, vol. 2 , 14-18
 • Muszyński A., Pilski A.S., Karwowski Ł., Kryza R., Gurdziel A. 2013 – Nowe znalesiska w rezerwacie „Meteoryt Morasko”. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum vol.4. 136-138.
 • Brachaniec T., Karwowski Ł., Szopa K. 2013. – Pierwsze znalezisko polskich mołdawitów. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum vol.4. 37- 38.
 • Karwowski Ł., Helios K., Kryza R., Muszyński A., Drożdżewski P. 2013 – Raman spectra of selected mineral phases of the Morasko iron meteorite. Journal of Raman Spectroscopy. 44, 1181-1186.
 • Pilski A.S., Wasson J.T., Muszyński A., Kryza R., Karwowski Ł., Nowak M. 2013 – Low-Ir IAB irons from Morasko and other locations in central Europe: One fall, possibly distinct from IAB-MG. Meteoritics & Planetary Science 48, Nr 12, 2531-2541

Artykuły recenzowane w wydawnictwach pokonferencyjnych

 • Karwowski Ł. 2005. – Meteoryt Łowicz – co nowego? II Seminarium Mteorytowe Olsztyn 24-26.03, Materiały p 42 – 47.
 • Karwowski Ł., Jachymek S., Ludwig A., Gurdziel A. 2005. – Skorupa wietrzeniowa i obtopieniowa meteorytów w warunkach klimatu umiarkowanego na przykładzie Zakłodzia i Moraska –Przełazów. II Seminarium Mteorytowe Olsztyn 24-26.03, Materiały p 48 – 54.
 • Dziel T., Gałązka- Friedman J., Karwowski Ł. 2007. – Badania Mosbauerowskie meteorytów Marlow i Morasko.w III Seminarium Meteorytowe 21-22 kwietnia 2005.Olsztyn, Materiały. P 17-23.
 • Gurdziel A., Karwowski Ł. 2007. – Wtórne przemiany w meteorycie Morasko. w III Seminarium Meteorytowe 21-22 kwietnia 2005.Olsztyn, Materiały. p.24 – 29.
 • Karwowski Ł. 2007. – Charakterystyka meteorytu Krupe. w III Seminarium Meteorytowe 21-22 kwietnia 2005.Olsztyn, Materiały.p.33-38.
 • Karwowski Ł. 2007. Diogenit z meteorytu Łowickiego. w III Seminarium Meteorytowe 21-22 kwietnia 2005.Olsztyn, Materiały. p.39-42.
 • Karwowski Ł. 2007. – Zmiany szokowe kraterowych odłamków z okolic Przełazów (Saalasgen)-Moraska – Jankowa Dolnego. w III Seminarium Meteorytowe 21-22 kwietnia 2005.Olsztyn, Materiały. p.43-48

Streszczenia, abstrakty, komunikaty

 • Karwowski Ł. 1990. – Ewolucja fluidów minerałotwórzych formacji miedziowo-porfirowej ( na przykładzie rejonu Myszkowa) Geologia , Pr. Nuk. UŚl. v 10/11 p 207-208.
 • Karwowski Ł., Galuskin E. 1992 – Rzadkie postacie dolomitu z otworu wiertniczego Siekierki 4 (poziom dolomitu głównego). XII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Namestovo 1992. Materiały Konferencyjne, p8-12
 • Cebulak S., Karwowski Ł., Racki G. – 1993 Geochemical and ecological study around the Frasnian/Famenian boundary at Kowala Holy Cross Mts. Abstract :Mat. Konf. Abstracts p 11-12. Boundary Events An Interdisciplinary Conference Kielce – Poland September 27-29, 1993.
 • Karwowski Ł., Włodyka R. 1993. – Glimmeryt oliwinowy z Międzyrzecza Górnego koło Bielska-Białej.13 Terenowa szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Zwierzyniec – Roztocze 1993. Materiały Konferencyjne. p 25 –26.5.
 • Karwowski Ł., Włodyka R. 1994. – Przeobrażenia tytanomagnetytów w skałach Cieszyńskiej Prowincji Magmowej. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne v 5 p 52-53.
 • Karwowski Ł., Włodyka R. 1994. – Skarn pektolitowo-datolitowy z Międzyrzecza Górnego z okolic Bielska Białej. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne v 5 p 62 – 63.
 • Karwowski Ł., Ostaficzuk S. 1995– „Dziwny” mezosyderyt z Gujba w Nigerii. Mat. Konf. XV Jubuleuszowej Terenowej Szkoły Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Szymbark k. Gorlic p21-22.
 • Marynowski L., Karwowski Ł. 1995. – Co to są biomarkery. Mat. Konf. XV Jubuleuszowej Terenowej Szkoły Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Szymbark k. Gorlic p 47 – 50.
 • Karwowski Ł. 1996. – Czy rzeczywiście “coś” apdło z nieba w Kłodawie koło Chojnic? Mat. Konf. XVI Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Morsko 1996, p 50-51.
 • Galuskina I.O., Galuskin E.v., Karwowski Ł. 1996. – New samples of minerals from achtarandite deposit (Yakutia) in the collection of Museum of Earth (Silesian University). Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, XXXVII, Supplementum, p 41
 • Galuskin E., Karwowski Ł. 1996. – Pseudorombowe postacie dolomitu z otw. Wiertniczego Siekierki 4 (poziom dolomitu głównego). Mat. Konf. XVI Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Morsko 1996, p 35-36.
 • Karwowski Ł., Szełęg E. 1997. – Piromorfity ze Stanisławowa w Górach Kaczawskich. XVII Terenowa szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Polanica Zdrój 1997. Materiały Konferencyjne. p 33-36.
 • Karwowski Ł., Gwoździewicz M. 1997. – Milleryt ze sferosyderytów KWK Szczygłowice. XVII Terenowa szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Polanica Zdrój 1997. Materiały Konferencyjne. p 31-33
 • Matuszewska A., Karwowski Ł., Biedroń J., Lewińska-Preis L. 1998.-: Wybrane metody fizykochemiczne w badaniu składu fazy molekularnej bursztynów., XXII Seminarium Naukowe nt. Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, Mat. Seminaryjne, PAN, Szczyrk, 1998, 126
 • Karwowski Ł., Lewandowski J., Chybiorz R. 1998. – Ocena wyników badań granulometrycznych, petrograficznych i mineralogicznych na przykładzie Ark. Sulinowo i Okonek SMGP 1:50 000, streszczenie w materiałach str. 7-8. II Warsztaty Metodologiczne ; Metody petrograficzne i mineralogiczne w stratygrafii czwartorzędu. PIG.. Warszawa 22-23 kwietnia 1998
 • Matuszewska A., Karwowski Ł. 1998. -: Physicochemical analysis of the molecular and macromolecular phases of Baltic amber., Proceed. of Word Congress of Amber Inclusions, Victoria-Gasteis, Espania, 1998 abstract s. 127
 • Karwowski Ł., Matuszewska A. 1998.- Innorganic and organic components of water obtained during autoclaving of Baltic ambers., Proceed. of Word Congress of Amber Inclusions, Victoria-Gasteis, Espania, 1998 abstract s. 131.
 • Karwowski Ł., Włodyka R. 1999. – Granaty tytanowe z sillu pikrytowego w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-Białej. Materiały XIX Terenowej Szkoły Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Wojcieszów 1999, p 18-21.
 • Karwowski Ł. 2001. – Nowy Polski meteoryt Zakłodzie. Materiały XXI Terenowej Szkoły Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Lewin Kłodzki. P 21-22
 • Karwowski Ł. 2001. – Meteoryt Gujba – Nowy rodzaj chndrytu, czy zmiana skali wielkości chondr? Seminarium Meteorytowe Olsztyn 26-27 04. 2001. Streszczenia Wyd. PIG W-wa, p 22 –23.
 • Karwowski Ł., Siemiątkowski J. 2001. – Skład fazowy meteorytu Zakłodzie, Seminarium Meteorytowe Olsztyn 26-27 04. 2001. Streszczenia Wyd. PIG W-wa, p 24 – 25
 • Karwowski Ł. 2002. Największy, żelazny , polski meteoryt Morasko – co nowego? XXII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Spała 2002. Materiały Konferencyjne p. 48-53.
 • Włodyka R., Karwowski Ł. 2002. – Ti-garnets from Międzyrzecze sill near Bielsko-Biała (the outher western Polish Carpathians). Procedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Associattion, Bratislava, September 1st-4th 2002 and Guide to Geological Excursion, Special issue of Geologica Carpathica 2002, 53,
 • Karwowski Ł., Lasoń K., Markiewicz J., Truszel M. 2003. – Magmatism and metamorphism of contact zone of Małopolska and Upper Silesian blocks as indicators of porphyry deposits. Abstract volume . Journal of the Czech Geological Society v 48 n 1-2 p 76 – 78.
 • Karwowski Ł., Włodyka R. 2003. – The pectolite skarn from Międzyrzecze (Bielsko-Biała region) in the Polish Carpathians. Acta Mineralogia-Petrographica, Abstract series 5 Szeged, v. 1 p 50.
 • Włodyka R., Karwowski Ł. 2003. New minerals from picrite sill in Międzyrzecze, Polish Carpathians (Type area of the Teschenite-picrite association). Acta Mineralogia-Petrographica, Abstract series 5 Szeged, v 1 p. 112.
 • Marynowski L., Rospondek M., Karwowski Ł. 2003. Biomarkers in sphalerite and marcasite from the Silesia-Cracow lead-zinc deposits, Poland. 21th International Meeting on Organic Geochemistry, 8-12 September 2003, Kraków, Poland, 356-357
 • Karwowski Ł. Gurdziel A. 2004. – Wietrzenie meteorytu Morasko. III Konferencja Meteorytowa Poznań 25-26 września 2004. Streszczenia Referatów,UAM Poznań, p 15 –21.
 • Karwowski Ł. 2004. – Jankowo Dolne – nowy żelazny polski meteoryt. III Konferencja Meteorytowa Poznań 25-26 września 2004. Streszczenia Referatów,UAM Poznań, p 23 –29.
 • Karwowski Ł., Lasoń K., Markiewicz J., Truszel M. 2005. – „Geochemiczno- petrologiczne przesłanki Mo-W-Cu mineralizacji typu złóż porfirowych rejonu krakowsko-lublinieckiego”. LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Rudy k/Rybnika 14-16 września 2005r., Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie górnośląskim, Materiały Konferencyjne.p 75-79.
 • Karwowski Ł., Kryza R., Przylibski T., Pavlyuk V. 2006. – High manganoan keilite from the Zakłodzie meteorite. XIIth International Seminar on Physic and Chemistry of Solids. Abstracts, p 53.
 • Dziel T., Szlachta K., Gałązka –Friedman., Karwowski Ł. 2006. – From supernova to consciousness: evolution of iron-binding compounds , Part I ; meteorites. International Journal of Astrobiology , v 5 1 p 84
 • Jarmołowicz-Szulc K., Karwowski Ł., Dudok I.V. 2006.- Marmarosch Diamonds – Association With The Organic Matter In The Outer Carpathians. Acta Mineralogia-Petrographica, Abstract series 5 Szeged, p 51.
 • Karwowski Ł., Szełęg E. 2006. – Zn-bearing cinnabar from Rabe near Baligród (Bieszczady Mts., Outer Carpathians, SE Poland. Acta Mineralogia-Petrographica, Abstract series 5 Szeged, p 53.
 • Włodyka R., Karwowski Ł. 2006.- Fluorine-bearing garnets from the teschenite sill in the Polish Western Carpathians. Acta Mineralogia-Petrographica, Abstract series 5 Szeged, p 131.
 • Gurdziel A., Karwowski Ł., 2008, Procesy wietrzenia w meteorycie Pułtusk (Wstępne wyniki badań). Materiały IV Konferencji Meteorytowej Warszawa – Wyszków 2006, p. 26-30
 • Gurdziel A., Karwowski Ł., 2008, Porównanie wietrzenia meteorytów Pułtusk i Morasko. V Konferencja Meteorytowa Wrocław. Streszczenia referatów, p. 36-37
 • Karwowski Ł., 2008, Klasyfikacja meteorytów z Sahary. V Konferencja Meteorytowa Wrocław Streszczenia referatów p. 28-29
 • A. Wojnarowska, T. Dziel, J. Galazka-Friedman., Karwowski Ł. 2008. – New mineralogical phases identified by Mössbauer measurements in Morasko meteorite, Book of Abstracts, ICAME2007.Kanpur, India. P. 1049-1054.
 • Karwowski, Ł., Muszyński, A. 2008. Multimineral inclusions in the Morasko coarse octahedrite. Meteoritics & Planetary Science, 43, 7, A71- A71.
 • Marynowski L., Karwowski Ł. 2008. – Wpływ dojrzałości termicznej i warunków sedymentacyjnych na skład molekularny materii organicznej ze skał dewonu Gór Świetokrzyskich w: „Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski” Czarna 2008. Materiały Konferencyjne p 22
 • Karwowski Ł., Gurdziel A. 2008.- Weathering process of Morasko and Pułtusk meteorites. Mineralogia, Special Papers v 32 p 84.
 • Włodyka R., Karwowski Ł. 2008. – Amphibole compositional trends in alkaline rocks from the Polish Western Carpathians. Mineralogia, Special Papers v 32 p 170.
 • Karwowski Ł. 2009.- Marshite – copper iodite from Miedzianka in the Holly Cross Mts. Mineralogia, Special Papers v 35 p 89.
 • Karwowski Ł., Muszyński A., Kryza R., Helios K. 2009. – Phosphates in the Morasko meteorite. Mineralogia, Special Papers v 35 p 90 –91.
 • Lewińska-Preis L., Fabiańska M., Galimska-Stypa R., Rusak J. , Karwowski Ł., 2010. – Influence of microbial desulphurization process on changes in concentration of zinc, cadmium and lead in bituminous coals of the Lublin Coal Basin. W mat. Konf. The 14th International Conference on Environment and Mineral Processing; VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic;
 • Gurdziel A., Karwowski Ł. 2011. Porównanie wietrzenia meteorytów Pułtusk i Morasko, Streszczenia referatów. Konferencja Meteorytowa Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Wrocław 2008. Acta Soc. Metheor. Polon., 2, p182-183.
 • Przylibski T., Jakubowski T., Karwowski Ł., Kryza R., Łuszczek K. 2011. New data of graphite from the Zakłodzie enstatite achondrite. Meteoritics & Planetary Science, vol. 46, Issue supplemnent s 1, Special Issue: 74thAnnual Meeting of the Meteoritical Society 2011, Abstract #5178
 • Karwowski Ł. 2011. Klasyfikacja meteorytów z Sahary, Streszczenia referatów. Konferencja Meteorytowa Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Wrocław 2008. Acta Soc. Metheor. Polon., 2, p185-186.
 • Pilski A.S., Karwowski Ł., Siemiątkowski J. 2011. Reklasyfikacja meteorytu Pułtusk, Streszczenia referatów. Konferencja Meteorytowa Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Wrocław 2008. Acta Soc. Metheor. Polon., 2, p194.
 • Karwowski Ł., Pilski A.S., Przylibski T., Gattacceca J., Rochette P., Łuszczek K., Kryza R., Woźniak B., Woźniak M. 2011. A new meteorite fall at Sołtmany, Poland. Meteoritics & Planetary Science, vol. 46, Issue supplemnent s 1, Special Issue: 74thAnnual Meeting of the Meteoritical Society 2011, Abstract #5336

Inne publikacje, publikacje popularno-naukowe

 • Karwowski Ł. 2010. – Skład i budowa mezosyderytu łowickiego, Kwartalnik miłośników meteorytów, Meteoryt 2010 v 2 p 9–13.
 • Karwowski Ł. 2006. – Tajemnicze inkluzje w meteorytach Morasko, Kwartalnik miłośników meteorytów, Meteoryt 2006v 4 p19–22.
 • Janeczek J., Karwowski Ł. 2004. – 30 years of the Faculty of Earth Sciences and the Department Geochemi8stry, Mineralogy and Petrology at the University of Silesia. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne v 24 p 15-20.
 • Ciesielczuk J., Karwowski Ł., Michalik M. 2005. – XI Sesja Sekcji Petrologii Towarzystwa Mineralogicznego, Ustroń, 14-17.10.2004. Przegląd Geologiczny, 55, 367-368
 • Karwowski Ł. 2004. – I znowu Mateusz… Kolejny nowy polski meteoryt. Kwartalnik miłośników meteorytów, Meteoryt 2004, 4(52), 26-28.
 • Karwowski Ł. 2004. – Nowy polski meteoryt Jankowo Dolne. Kwartalnik miłośników meteorytów, Meteoryt 2004, 4(52), 3-4.
 • Karwowski Ł., 2002, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Meteoryt, 2, p. 7
 • Rozdziały w monografii popularno-naukowej: Meteoryt Pułtusk Największy Deszcz Meteorytów Kamiennych. 2008. Karwowski Ł. Czym jest meteoryt Pułtusk s. 17-33; Gurdziel A. Karwowski Ł. Wietrzenie meteorytu Pułtusk. s. 35-40. Karwowski Ł. Meteoryty w historii Ziemi. S. 49-59. Red. Dr J. Białej,
 • Ciesielczuk J., Karwowski Ł., Szopa K. 2009. – Seventh Meeting of the Mineralogical Society of Poland and Sixteenth Meeting of the Petrology Group. Elements. v 5 December p 396 and 397.
 • Karwowski Ł. 2010. Skład i budowa mezosyderytu łowickiego. Meteoryt, 2p. 10-13.

Konferencje krajowe, zagraniczne i międzynarodowe

1.Udział w konferencjach, sympozjach itp. przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

 • IV Wszechzwiązkowe Sympozjum Termobarogeochemiczne, Rostov na Donu, ZSRR, 24-30.09.1973.1. (referat) Karwowski Ł., Kozłowksi A. – Węglowodorowe inkluzje w autigenicznych kwarcach z dewońskich wapieni w Łagowie, Polska; 2 (referat) Karwowski Ł., Kozłowski A. – Uwodniony stop solny w minerałotwórczym środowisku wysokotemperaturowych asocjacji mineralnych w Alam Kuh, Iran.
 • Problems of Ore Deposition, Fourth Symposium of IAGOD, Varna 1974, (referat) Karwowski Ł., Kozłowski A.– Wolframite-cassiterite mineralization from the Karonosze-Izera area, W. Sudetes, Poland (fluid inclusion studies).
 • V Wszechzwiązkowe Sympozjum Termobarogeochemiczne , Ufa, ZSRR 20-24.09.1976. (referat) Karwowski Ł. – Termobarogeochemiczne warunki powstawania grejzenów na Pogórzu Izerskim.
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Kraków – Wieliczka – Trzebionka 25-26 września 1979. (referat) : Karwowski Ł., Kozłowski A. Udział substancji organicznych oraz fizykochemiczne warunki powstawania minerałów Zn i Pb w złożach Śląsko-Krakowskich, abstrkt w inf. Zjazdu p 24-26.
 • I Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Przegibek (1980). (referat) Karwowski Ł., Włodyka R. – Metody badawcze termobarogeochemii i ich zastosowanie.
 • Igneformata. Procesy pomagmowe w skałach plutonicznych i wulkanicznych. Sesja naukowa, Warszawa 16-7 października 1981; (refrat) Ślósarz J., Karwowski Ł.– Fizykochemiczne warunki mineralizacji polimetalicznej w utworach paleozoicznych rejonu Myszkowa (NE obrzeżenie GZW).
 • III Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Srebrna Góra 1982. 1.(referat) Włodyka R., Karwowski Ł. -Warunki powstawania pegmatytów karkonoskich. 2. (referat) Wrzołek T., Karwowski Ł. Mikrostruktura szkieletu Hetrocorallia.
 • 6th Symposium IAGOD, Tbilisi, 1982. (referat) Ślósarz J., Karwowski Ł. – Pollymetallic mineralization in Paleozoic rocks od Myszków area, Poland (Genesis and zonation).
 • IV Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Miedziana Góra.1983. (referat) Bzowski Z., Włodyka R., Karwowski Ł. – Skały magmowe Gór Świętokrzyskich.
 • V Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Kamion 20-26 IV 1984. (referat) Karwowski Ł. – Gazy w środowiskach minerałotwórczych.
 • VI Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Rytro 1985. (referat) Karwowski Ł. – „Diamenty marmaroskie” – wskaźnik migracji węglowodorów.
 • VII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego,Międzygórze1986. (referat) Karwowski Ł. – Ewolucja fluidów minerałotwórczych formacj miedziowo-porfirowej (na przykładzie rejonu Myszkowa).
 • VIII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Podlesice. 1987 (referat)Karwowski Ł.– Metamorfizm krakowidów.
 • Разработка способов рекультивации ландшавтов, нарушенных промышленной деятельностью. Научной семинар по теме Ш 3., Most. CSSR 15-19 июня 1987, (referat). Карвовски Л., Бзовски З. – Содержание сульфидов в породах сопровождаюших уголь в верхнесильском бассейне и их роль в процессе биологической рекультивации.
 • VIII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Podlesice 16 –22 kwietnia 1987. (referat) Karwowski Ł. – Metamorfizm krakowidów.
 • IX Szkoła Terenowa Geologów Uniwersytetu Śląskiego Książ 1988. (referat) Karwowski Ł., Teper E. – Inkluzje fluidalne – rejestratory anomalnie wysokich ciśnień.
 • X Szkoła Terenowa Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Krościenko nad Dunajcem 1989. (referat) Karwowski Ł., Teper E. – Mineralizacja polimetaliczna Śluchowic w Górach Świetokrzyskich.

2.Udział w konferencjach, sympozjach itd. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

Udział w konferencjach międzynarodowych

 • ECROFI XII Warsaw-Cracow; June 13-18, 1993 ; (referat): Włodyka R., Karwowski Ł. Melt inclusions in the minerals from the rock of the Cieszyn magma province.
 • Global Boundary Ewents An Interdyscyplinary Conference Kielce – Poland September 27-29, 1993. (referat) Cebulak S., Karwowski Ł., Racki G. – Geochemical and ecological study around the Frasnian/Famenian boundary at Kowala Holy Cross Mts
 • 1nd Mineral Sciences in the Carpathians – International Conference, Miskolc, Hungary, Mart , 1996. (referat) Galuskina I.O., Galuskin E.v., Karwowski Ł. – New samples of minerals from achtarandite deposit (Yakutia) in the collection of Museum of Earth (Silesian University).
 • Word Congress of a Amber Inclusions, Victoria-Gasteis, Espania, 20-23 October1998. referaty: 1. Matuszewska A., Karwowski Ł.: Physicochemical analysis of the molecular and macromolecular phases of Baltic amber., 2. Karwowski Ł., Matuszewska A.: Innorganic and organic components of water obtained during autoclaving of Baltic ambers.
 • ECROFI XV, European Current Research on Fluid Inclusions, Potsdam, Germany, 21-24.06.1999. Karwowski Ł., Włodyka R. (poster) :Preliminary studies of melt inclusion in the glimmerite sill in Międzyrzecze neae Bielsko-Biała, Poland (Cieszyn Magma Province)
 • Mineral Deposits at the Beginning of the 21st centaury”, Kraków, 2001; (Poster). Karwowski Ł., Marynowski L., Respondek M.: Organic matter inclusions in sphalerite and marcasite from the Silesia-Cracov lead-zinc deposits, Poland.(referat) Markowiak M., Ślósarz J., Lasoń K., Podemski M., Karwowski Ł., Chaffee M.A.: Paleozoic porphry molybdenum-tungsten mineralisation in the Myszków area, southern Poland.
 • XVIIth Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Bratislava, September 1-4th 2002. Karwowski Ł., Włodyka R.: Ti-garnets from the Międzyrzecze sill near Bielsko-Biała (The Outer Western Polish Carpathians) (referat)
 • 2nd Mineral Sciences in the Carpathians – International Conference, Miskolc, Hungary, 6-7 marzec 2003. 1. Karwowski Ł., Włodyka R., The pectolite skarn from międzyrzecze (Bielsko-Biała Region) in the Polish Carpathians, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 1, Szeged, 2003, 50 (poster). 2 Włodyka R., Karwowski Ł., New minerals from picrite in Międzyrzecze Polish Carpathians (typy area of the teschenite-picrite association), Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 1, Szeged, 2003, 112 (,referat).
 • International Conference, Geology Without Frontieres: Magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides, Blansko-Ceskovice Czech Republic 29. 05 – 01.06 2003. Referat: Karwowski Ł., Lasoń K., Markiewicz J., Truszel M.. Magmatism and metamorphism of contact zone of Małopolska and Upper Silesian blocks as indicators of porphyry deposits.
 • 21th International Meeting on Organic Geochemistry, 8-12 September 2003, Kraków, Poland Marynowski L., Rospondek M., Karwowski Ł. 2003. Biomarkers in sphalerite and marcasite from the Silesia-Cracow lead-zinc deposits, Poland.
 • Xth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, Lviv, Ukraina, 6-9 czerwca 2004 . poster: Szełęg E., Karwowski Ł., Volodymyr Pawlyuk: Preliminary data of babingtonite from Michałowice (Karkonosze Massif, Poland)
 • 5th European Workshop on Astrobiology, Budapest 10-12 October 2005. (poster) Dziel T., Szlachta K., Gałązka –Friedman., Karwowski Ł. – From supernova to consciousnes: evolution of iron-binding compounds , Part I ; meteorites.
 • 3rd „Mineral Sciences in the Carpathians” International Conference Miskolc, March 9-10, 2006. Referaty: 1. Jarmołowicz-Szulc K, Karwowski Ł, Dudok, I.V. – Marmarosch Diamonds – Association With The Organic Matter In The Outer Carpathians. 2.- Włodyka R. Karwowski Ł. Fluorine-Bearing Garnets From The Teschenite Sill In The Polish Western Carpathians. Poster – Karwowski Ł, Szełęg E. Zn-Bearing Cinnabar From Rabe Near Baligród (Bieszczady Mts. Outer Carpathians, Se, Poland).
 • XII-TH International Seminar of Physics and Chemistry of Solids. Lviv. 29-30.05.2006. Referat: Karwowski Ł., Kryza R., Przylibski T., Pavlyuk V.- High manganoan keilite from the Zakłodzie meteorite.
 • International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect, ICAME 2007, 14-19 October 2007 Kanpur, India. (referat) Wojnarowska A., Dziel T., Galazka-Friedman J., Karwowski Ł. New mineralogical phases identified by Mössbauer measurements in Morasko meteorite.
 • XVI International Seminar on Physics and Chemistry of Soilds ISPCS`08. Lviv, 2-4 06.2008. (poster) Karwowski Ł., Gurdziel A. – Secondary minerals in Morasko and Pułtusk meteorites.
 • 2nd Central European Mineralogical Conference 2008 (CEMC), Szklarska {Poręba 9-4 September, 2008. (poster)- Karwowski Ł., Gurdziel A.- Weathering process of Morasko and Pułtusk meteorites
 • Fourth VENTS Field workshop. Miękinia, Poland, May 21st – 24th, 2009. (referat) Włodyka R., Karwowski Ł. – Cretacous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians. ; (field trip) Włodyka R., Karwowski Ł. – Cretacous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians.
 • The 14th International Conference on Environment and Mineral Processing; VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic, 3. – 5. 6. 2010; referat: Lewinska-Preis, L., Galimska-Stypa, R., Fabianska, M., Karwowski, Ł.:Influence of Microbial Desulphurization Process on Changes in Concentration of Zn, Cd, Pb in Bituminous Coals of the Lublin Coal Baign, Poland

Udział w konferencjach krajowych

 • XII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Namestowo`92. 1992. (referat) Karwowski Ł., Gałuskin E. Rzadkie postacie dolomitu z otworu wiertniczego Siekierki 4 (poziom dolomitu głównego).
 • XIII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Zwierzyniec – Roztocze, 8-13 kwietnia 1993. (referat) Karwowski Ł., Włodyka R. – Glimmeryt oliwinowy z Międzyrzecza Górnego koło Bielska-Białej.
 • Konferencja w XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Aktualne Problemy Nauk Mineralogicznych w Polsce. Zakopane, 26-28.09.1994. (referat) Karwowski Ł., Włodyka R. – Przeobrażenia tytanomagnetytów w skałach Cieszyńskiej Prowincji Magmowej; (poster) Karwowski Ł., Włodyka R. – Skarn pektolitowo-datolitowy z Międzyrzecza Górnego z okolic Bielska-Białej.
 • XV Jubileuszowa Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Szymbark k. Gorlic 13-18 kwietnia 1995. (referaty)1. Marynowski L., Karwowski Ł.– Co to są biomarkery. 2.Karwowski Ł., Ostaficzuk S. – „Dziwny” mezosyderyt z Gujba w Nigerii.
 • XVI Szkoła Terenowa Geologów Uniwersytetu Śląskiego. Morsko 1996. (referat), Karwowski Ł. Czy rzeczywiście „coś” spadło z nieba w Kłodawie koło Chojnic.(refrat) Galuskin E., Karwowski Ł. – Rzadkie postacie dolomitu z otw. wiertniczego Siekierki 4 (poziom dolomitu głównego).
 • Konferencja W 100-lecie odkrycia Naturalnej promieniotwórczości, Sosnowiec 15-16 listopada 1996. (referat) Karwowski Ł., Fazijew A., Dorda J. – Minerał z grupy britholitu – główny nośnik ziem rzadkich i aktynowców w karbonatytach Pamiru, Republika Tadżykistanu.
 • XVII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Polanica Zdrój, 27marca – 1 kwietnia 1997. 1. (referat) Karwowski Ł., Gwoździewicz M.– Milleryt ze sferosyderytów KWK Szczygłowice; 2. (referat) Karwowski Ł., Szełęg E.– Piromorfity ze Stanisławowa w Górach Kaczawskich.
 • XXI Sympozjum Naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych 12-13 czerwca 1997. postery: Marynowski L., Karwowski Ł. Węglowodory aromatyczne i tiofeny jako wskaźniki paleotermiczne skał dewonu Gór Świętokrzyskich.; Matuszewska A., Karwowski Ł., Gajdzik M. Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do analizy bursztynów.
 • V Sesja Sekcji Petrologii PTMin. Karpacz, 16-18 października 1998; referat: Włodyka R., Karwowski Ł., Starnawska E.: Granaty tytanowe w glimmerycie oliwinowym oraz skarnie pektolitowym z okolic Bielska-Białej.
 • XXII Seminarium Naukowe nt. Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, Mat. Seminaryjne, PAN, Szczyrk, 1998; Matuszewska A., Karwowski Ł., Biedroń J., Lewińska-Preis L.: Wybrane metody fizykochemiczne w badaniu składu fazy molekularnej bursztynów. (poster + streszczenie).
 • XXIII Seminarium Naukowe nt. Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych”, Szczyrk, czerwiec 1999: referaty:1. Karwowski Ł., Matuszewska A., John A., Biedroń J.: GC-MS, GC and TLC chromatography methods in the investigations of water from autoclaving the Baltic amber; 2. Matuszewska A., Karwowski Ł.: Identification of some biomarkers in the molecular phase of Baltic amber by GC-MS method.
 • II Warsztaty Metodologiczne: Metody petrograficzne i mineralogiczne w stratygrafii Czwartorzęu. PIG; UW, Warszawa, 22-23.04.1999. Karwowski Ł., Lewnandowski J., Chybiorz R.: Ocena wyników badań granulometrycznych, petrograficznych i mineralogicznych na przykładzie ark. Sulinowo i Okonek SMGP 1: 50000 (poster + streszczenie).
 • XIX Szkoła Terenowa Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Wojcieszów 1-6.04.1999. Karwowski Ł., Włodyka R.: Granaty tytanowe z sillu pikrytowego w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-Białej (referat).
 • 6th Meeting of the Petrology group of the Mineralogical Society of Poland, Sobótka-Górka, 15-17.10.1999 r. Włodyka R., Karwowski Ł., Starnawska E.: Chromium-bearing spinels from glimmerite sill in Międzyrzecze near Bielsko-Biała.(referat).
 • I Seminarium Meteorytowe, Olsztyn, 26-27 kwietnia 2001; referat: – 1. (referat) Karwowski Ł.: Meteoryt Gujba – nowy rodzaj chondrytu, czy zmiana skali wielkości Chondr?; 2. (referat) Karwowski Ł., Siemiątkowski J. Skład fazowy meteorytu Zakłodzie
 • Zjazd Naukowy PTMin. i Konferencja „DIAGENEZA 2001”, Poznań 20-21.09.2001; 1. (referat) Karwowski Ł., Jachymek S., Siemiątkowski J.: The mineralogy abd orgin of the Zakłodzie meteorite; 2. (referat) Karwowski Ł., Włodyka R., Szełęg E.: Rhyolitic concretions in ignibbrites from Chegem Valley, North Caucaus, Russia;. 3 (referat) Muszyński A., Stankowski W., Dzierżanowski P., Karwowski Ł.: Nowe dane o meteorycie Morasko.
 • XXI Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego Lewin Kłodzki, 12-17 kwietnia 2001. (referat) Karwowski Ł. – Nowy polski meteoryt Zakłodzie.
 • IV Piknik Meteorytowy, Guciów 18-21 kwiecień 2002. 1. referat: Karwowski Ł.: Co nowego w meteorycie Morasko?; 2. referat: Ludwig A., Karwowski Ł.: Identyfikacja meteorytów metodą odbitek elektrochemicznych.
 • 8th Meeting of the petrology group of the Mineralogical Society of Poland, Lądek Zdrój 18-21.10.2001; Karwowski Ł., Włodyka R., Starnawska E.: Chrome-diopsides from picrite sill in Międzyrzecze near Bielsko-Biała. (poster).
 • XXII Terenowa Szkoła Geologów UŚ – Spała 28.03-02.04. 2002. ( referat) Karwowski Ł.: Największy żelazny polski meteoryt Morasko – co nowego?
 • 9th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland
  Szklarska Poręba, October 17-20, 2002. Field trip: Karwowski Ł., Kozłowski A. Greisens from Izera Upland, Lower Silesia, Poland
 • Zjazd PTMin oraz Konferencja „Perspektywy Rozwoju Nauk Mineralogicznych w Polsce” Cieszyn 19-21.09.2003 1. poster: Bzowska G., Karwowski Ł., Juzaszek A., New phosphate and arsenate minerals from Miedzianka near Chęciny (Holy Cross Mts), 2. referat: Karwowski Ł., The new mineralogical data on the Łowicz meteorite, 3. poster Karwowski Ł. Burek W., Sulphides association conected with hauerite occurences in Badenian claystons near Tarnobrzeg, 4. Prowadzenie wycieczki terenowej referat, postery: Włodyka R., Karwowski Ł., A Mesosoic volcanic rock series in the Polish Western Carpathians,
 • II Seminarium Meteorytowe Olsztyn 2003. 24-26 kwietnia 2003. 1. (referat) Karwowski Ł. Czy możemy powiedzieć coś nowego o meteorycie łowickim?; 2. (poster) Karwowski Ł., Jachymek S., Ludwig A., Gurdziel A.. Skorupa wietrzeniowa i obtopieniowa meteorytów w warunkach klimatu umiarkowanego na przykładzie Zakłodzia i Moraska-Przełazów.
 • Xth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Głuchołazy, 17-19.10.2003; 1. referat: Markiewicz J., Lasoń K., Karwowski Ł., Variscan acid magmatism and relevant porphyry type mineralisation in the Cracow-Lubliniec tectonic zone (Southern Poland), 2. poster: Truszel M., Karwowski Ł., Skarns and skarn mineralosation in the Cracow-Lubliniec region (Southern Poland),
 • IV Sympozjum Szkoleniowe „Inżynieria Metali”, Ustroń, 13-14 czrwiec 2003 „Biometale jako tworzywa w wykonawstwie protez zębowych”, referat: Karwowski Ł., Metale w meteorytach i minerałach.
 • III Konferencja Meteorytowa. Poznań 25-26 września 2004. Referaty: 1. Karwowski Ł. Gurdziel A. Wietrzenie meteorytu Morasko. W streszczeniach referatów p 15-21.; Karwowski Ł. Jankowo Dolne – nowy żelazny polski meteoryt. Streszcz. p 25 – 29.
 • XIth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Ustroń, 14–17.X.2004 . 1. referat: Janeczek J., Karwowski Ł.: 30 Years of the Faculty of Earth Sciences and the Department Geochemistry, Mineralogy & Petrology at the University of Silesia.; 2. referat: Włodyka R., Karwowski Ł.: The alkaline magmatism from the Polish Western Carpathians.; 3. poster: Karwowski Ł., Markiewicz J., Truszel M.: Preliminary data of intrusive breccia from Mysłów (Kraków-Lubliniec tectonic zone.; 4. poster: Szełęg E., Karwowski Ł.: Preliminary data of babingtonite from Michałowice (Karkonosze Massif, Poland).
 • III Seminarium Meteorytowe Olsztyn 2005. 21-22, 04. 2005. Referaty: Karwowski Ł. „Charakterystyka meteorytu Krupe”; Karwowski Ł. „ Diogenit z meteorytu łowickiego”; Karwowski: „ Zmiany szokowe kraterowych odłamków meteorytów z okolic Przełazów (Seelasgen) – Moraska – Jankowa Dolnego”; Karwowski Ł. Gurdziel A.„ Wtórne przemiany w meteorycie Morasko”; Dziel T, Gałązka-Friedman J., Mikulska M., Karwowski Ł.: „Messbauerowskie badania meteorytów Marlow i Morasko”.
 • LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Rudy k/Rybnika 14-16 września 2005r., Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie górnośląskim. Referat: Karwowski Ł., Lasoń K., Markiewicz J., Truszel M. „Geochemiczno- petrologiczne przesłanki Mo-W-Cu mineralizacji typu złóż porfirowych rejonu krakowsko-lublinieckiego”
 • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Krościenko 29.09-02.10. 2005. referaty: 1. Karwowski Ł – The new polish H6 chondrite – Krupe;2. Karwowski Ł., Szełęg E. –Cinnabar with arsenic sulphides association from Rabe near Baligród (Outher Carpathians, SE Poland).
 • 12thMeeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Stary Folwark, 13-16.10.2005. referat: Karwowski Ł. – Petrological variation of the Łowicz meteorite
 • IV Konferencja Meteorytowa Warszawa –Wyszków 7-9.04.2006; referaty: 1. – Gurdziel A., Karwowski Ł. – „Wietrzenie meteorytu Pultusk. Wstępne wyniki badań”; 2. Karwowski Ł., Jastrzębska A.- „Zmiany szokowe w meteorytach”; 3 Karwowski Ł. – „Meteoryt Święcany”.
 • Seminarium naukowe, Czy Silesaurus opolensis jest jedynym odkryciem z tej ziemi? Paleontologiczne i geologiczne skarby Opolszczyzny, czyli rejon w świetle geologicznych i paleontologicznych badań naukowych. Gogolin, 27-28 paździrnika 2006. (referat) Karwowski Ł. – Meteoryty w historii Ziemi.
 • 13thMeeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Leśna, 19-22 October 2006.(referat) Karwowski Ł., Muszyński A. – Silicates Association in nodules of iron meteorites Seeläsgen, Morasko and Jankowo Dolne.
 • IV Seminarium Meteorytowe, Olsztyn – 20-21 kwietnia 2007. 1. (referat) Duczmal-Czernikiewicz A., Karwowski Ł., Kryza R., Muszyński A., Pilski A.S., Socha K. – Skład mineralny największego meteorytu Polski; 2. (referat) – Gurdziel A., Karwowski Ł. Wietrzenie meteorytów; 3 (referat) Karczemska A., Szynkowska I., Kazanecki M, Szurgot M., Karwowski Ł., Paryjczak T., Mitura S. – Zastosowanie nowych metod analitycznych w badaniach meteorytów; 3. (referat) Karwowski Ł., Brzustowicz G.W. – Strzelce Krajeńskie – deszcz meteorytów czy kataklizm średniowieczny?; 4. (referat) Karwowski Ł., Kotowiecki A. – Cieszyn – nowy polski meteoryt. 5. (sesja popularno naukowa – wykład) Karwowski Ł. – Meteoryty w historii Ziemi.
 • XV Śląskie Spotkania Archeologiczne pt. Archeologia regionów przygranicznych w Europie Środkowej; Karłów, 16-18 maja 2007; org. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Archeologiczna PAN; referat: Abłamowicz D., Karwowski Ł. Technika i technologia w garncarstwie kultury łużyckiej w świetle badań analitycznych i eksperymentalnych (wybrane aspekty);
 • 14thMeeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Bukowina Tatrzańska, october 18-21, 2007.1. (referat) Karwowski Ł., Muszyński A. Mineral association of nodules from iron meteorites Seeläsgen, Morasko and Jankowo Dolne.2. (Field trip) Burda J., Szopa K., Ciesielczuk J., Gawęda A., Karwowski Ł. The crystalline basement rocks of the High Tatra Mts.,Poland.
 • Konferencja “Meteoryt Pułtusk w 140 rocznicę spadku deszczu meteorytowego” Warszawa 26.01.2008, Muzeum Ziemi PAN. (referat) Karwowski Ł., Gurdziel A. – Wietrzenie meteorytu Pułtusk.
 • Konferencja Naukowo-Techniczna „ Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski” Czarna, 16-18 kwietnia 2008. (referat) Marynowski L., Karwowski Ł.– Wpływ dojrzałości termicznej i warunków sedymentacyjnych na skład molekularny materii organicznej ze skał dewonu Gór Świetokrzyskich.
 • V Konferencja Meteorytowa PTM Wrocław , 18-20 kwietnia 2008. 1. (referat) Muszyński A., Karwowski Ł., Kryza R., Pilski A.S. – Aktualny stan badań nad meteorytem Morasko; 2. (referat) Karwowski Ł. – Klasyfikacja meteorytów z Sahary; 3 (referat) Pilski A.S., Karwowski Ł., Siemiątkowski J. – Reklasyfikacja meteorytu Pułtusk;4. (referat) Gurdziel A., Karwowski Ł.– Porównanie wietrzenia meteorytów Pułtusk i Morasko.
 • Czesko-Polskie Spotkanie Robocze –Archeologia Śląska, Stan i potrzeby badań archeologicznych OPAWA 13-15 MAJA 2008; (referat) Abłamowicz D., Karwowski Ł. – Technika i technologia w garncarstwie kultury łużyckiej(wybrane aspekty).
 • Konferencja “ Akademickie Muzea Geologiczne – zadania badawcze, dydaktyczne I popularyzatorskie.16-17 czerwca 2008.(referat) Karwowski Ł., Budziszewska-Karwowska E. – Propagowanie nauk przyrodniczych w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
 • V Seminarium Meteorytowe Olsztyn, 24-25 kwietnia 2009. 1. referat: Zalewski F., Karwowski Ł. Formacja stożkowa (krater impaktowy) w Krakowie; 2. referat: Karwowski Ł – Ślady stopów impaktowych w meteorycie Pułtusk; 3. referat: Gurdziel A., Karwowski Ł. – Wtórne zmiany w obrębie fosforków i węglików w meteorycie Morasko.
 • XV Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland , Szklarska Poreba 12-14 September, 2008. (referat) Włodyka R., Karwowski Ł.– Amphibole compositional trends in alkaline rocks from the Polish Western Carpathians
 • VII Meeting of the Mineralogical Society of Poland, 16thMeeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland Magamtism and metamorphism in the Holy Cross Mts.”; Święty Krzyż 24-27 September, 2009. 1. poster: Karwowski Ł. Marshite – copper iodite from Miedzianka in the Holly Cross Mts. 2. referat: Karwowski Ł., Muszyński A., Kryza R., Pshosphates in the Morasko meteorite; 3 (referat, poster) Włodyka R., Karwowski Ł., Szopa K. Diabase intrusions from the Bardo syncline (the Kielce region) in the Holy Cross Mts. Field Session 2. ; 4. Szajn J., Karwowski Ł., Ciesielczuk J., Szopa K. Deposits of clay minerals and geoturistic aspects of the Holy Cross Mts. Field session 4
 • Konferencja “Badania polskich meteorytów – wyniki i perspektywy” Kraków 23-24 kwietnia 2010.(INGPAN, PTM). 1.(referat) Gałązka-Friedman J., Szlachta K., Bakun-Czubarow N., Karwowski Ł. Moessbauerowskie badania meteorytów polskich; 2. (referat) Karwowski Ł. Skład i budowa meteorytu Łowicz; 3. (referat) Kryza R.,, Helios K., Karwowski Ł., Muszyński A. – Spektroskopia Ramana w badaniach fosforanów w meteorytach: wstępne dane z meteorytu Morasko. 4 (referat) Karwowski Ł., Socha K., Rybicki M. – Czy meteoryt Morasko nadawał się do wyrobu narzędzi kutych?