Posiedzenie Naukowe PTMin

Oddział Krakowski POLSKIEGO TOWARZYSTWA MINERALOGICZNEGO
zaprasza na Posiedzenie Naukowe PTMin oraz
Seminarium Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH w Krakowie,
które odbędzie się w AGH, al. Mickiewicza 30,
w poniedziałek 8 maja 2017 roku o godzinie 13.00,
w sali 29 (pawilon A-0, wysoki parter).

Referat pt.
„Stabilność monacytu i allanitu w trakcie procesów
metamorficznych w świetle badań eksperymentalnych”

wygłosi:  dr inż. Bartosz Budzyń, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Kraków