Pani dr Iwona Jelonek została wybrana do Rady THE SOCIETY FOR ORGANIC PETROLOGY (TSOP) na lata 2016-2018

Pani dr Iwona Jelonek została wybrana do Rady THE SOCIETY FOR ORGANIC PETROLOGY (TSOP) na lata 2016-2018. Obejmując powyższą funkcję jednocześnie będzie reprezentować Europę w zakresie badań przemysłowych w zakresie petrologii organicznej http://www.tsop.org/council.html Dla przypomnienia Pani dr hab. Magdalena Misz-Kennan w latach 2012-2014 również zasiadała w Radzie TSOP, a obecnie jest Członkiem Rady International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), ponadto Pani dr hab. Magdalena Misz-Kennan na lata 2015-2019 objęła funkcję przewodniczącej Komisji III (ICCP) zajmującej się zastosowaniem przemysłowym petrologii węgla i petrologii organicznej.

TSOP jest organizacją non-profit dla naukowców i inżynierów http://www.tsop.org/about.html zajmujących się petrologią węgla, petrologią kerogenu, geochemią organiczną i dyscyplin pokrewnych. Zrzesza członków w 30 krajach. TSOP zostało założone w Houston, USA w 1984 roku w celu konsolidacji i wspierania działań organizacyjnych związanych z petrologią organiczną. Cele Stowarzyszenia, wymienione w jej statucie to:
1) wspieranie badań w petrologii organicznej wśród członków oraz wśród pokrewnych dyscyplin naukowych
2) zapewnienie możliwości kształcenia w ekologicznej petrologii;
3) praca nad akceptowalnymi klasyfikacjami wszystkich typów rozproszonej materii organicznej występującej w skałach osadowych;
4) promowanie state-of-the-art technologii w petrologii organicznej;
5) w celu zwiększenia interakcji zawodowych i naukowych wśród wszystkich naukowców i inżynierów;
6) inspirowanie najwyższych standardów etyki zawodowej swoich członków.
Aby osiągnąć te cele, TSOP sponsoruje coroczne spotkania, wycieczki i krótkie kursy, publikuje kwartalny biuletyn, raporty badawcze i inne prace naukowe, organizuje i wspiera wspólne projekty badawcze.