STOP NISKIEJ EMISJI – Workshop / Warsztaty

Problem niskiej emisji będzie tematem warsztatów oraz sesji plenarnej, która odbędzie się 19 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie „Stop niskiej emisji – źródła występowania, sposoby eliminacji poprzez edukację i popularyzację metod badań stosowanych w naukach o Ziemi” skierowane jest do studentów, doktorantów, pracowników wydziału, nauczycieli i uczniów szkół, a także podmiotów zainteresowanych tą tematyką. Warsztaty otrzymały dofinansowanie z środków KNOW

Niska emisja staje się z dnia na dzień coraz większym problemem, a jej skutki odczuwa niemal cały ekosystem. Smog, który tworzy się szczególnie w okresie zimowym, jest zauważalny i odczuwalny przede wszystkim przez mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się, jak walczyć z niską emisją oraz jak rozwijać nowoczesne systemy poprawiające bilans energetyczny budynków.

Warsztaty będą składały się z dwóch części. Część pierwsza jest ogólnodostępna i ma na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak: czym jest niska emisja, jakie są przyczyny jej występowania, jakie zagrożenia ze sobą niesie? Zaprezentowane zostaną również nowoczesne metody badań stosowanych w naukach o Ziemi, pełniące rolę narzędzi dostarczających cennych informacji na temat skali, rodzaju i ilości zanieczyszczenia wraz z podaniem potencjalnych źródeł, czyli tzw. emitorów zanieczyszczeń.

Część druga warsztatów skoncentrowana będzie na dyskusji, w której udział wezmą przedstawiciele sektora nauki, reprezentanci gmin i samorządów oraz przedstawiciele przemysłu i biznesu, a więc osoby mające możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji.

Warsztaty otrzymały dofinansowanie z środków KNOW WNoZ UŚ a organizatorem warsztatów jest grupa instytucji wchodzących w skład Energetycznego Think Tanku, którego współzałożycielem jest dr Iwona Jelonek z Wydziału Nauk o Ziemi, członek zarządu spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US.

Program można pobrać tutaj

CHĘĆ UCZESTNICTWA W WYDARZENIU PROSIMY ZGŁASZAĆ MAILOWO NA ADRES kontakt@energetycznytt.pl

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Na podstawie § 113 ustęp 1 Statutu Uniwersytetu Śląskiego, uchwalonego w dniu 24 stycznia 2012 roku, Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w terminie wynikającym z § 10 ustęp 2 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczącego wyborów organów na kadencję 2016-2020, zgłoszony został następujący kandydat:

dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Wydziałowa Komisja stwierdza, że zgłoszenie, o którym mowa w § 1 odpowiada wymaganiom określonym w § 106 ustęp 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego i dokonane zostało w zgodzie z wymaganiami określonymi w § 10 ustęp 3 Regulaminu Wyborczego.

[według www.wnoz.us.edu.pl]

Posiedzenia naukowe

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego zaprasza uprzejmie na posiedzenia naukowe które odbędzie sie w najbliższą środę.

W programie odczyt prof. Ursa Klötzli (Department of Lithospheric Research, University of Vienna, Austria): “A new interpretation of gaps in zircon age distributions in deep crustal environments – evidence from the Sesia Magmatic System (Ivrea–Verbano Zone and Serie dei Laghi, Southern Alps, Italy)”.

Zebranie Oddziału PTMin odbędzie się dnia 20 stycznia br. (środa)
o godzinie 1400, w sali 002 (nowy budynek WNoZ), ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Zapraszamy członków PTMin i wszystkich zainteresowanych,

 

 

LVI wystawie i giełdzie minerałów

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków Nauk o Ziemi do wzięcia udziału w LVI wystawie i giełdzie minerałów.
Tradycyjnie pierwszy dzień giełdy zakończy sesja popularnonaukowa (sobota 7 listopada br. godz. 17.00 Aula Międzywydziałowa).

Program sesji:
Dlaczego niektóre kamienie są szlachetne ?
dr Włodzimierz Łapot

I stało się życie (wykład multimedialny)
dr Andrzej Boczarowski

gielda_jesien_15

Tygodnia Kariery (19-23 października br.)

Szanowni Państwo,

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (19-23 października br.) przygotowało codziennie szereg inicjatyw wspierających rozwój zawodowy. Wszystkie wydarzenia dedykowane są Studentom i Absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

W związku z tym faktem uprzejmie prosimy o zamieszczenie na Państwa stronach, fanpage’ach wydziałowych, instytutowych na Facebook’u  informacji o wydarzeniach oraz o poinformowanie Państwa Studentów.

Link do informacji o wydarzeniach w Biurze Karier organizowanych w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery:

Ponadto wprowadziliśmy nowe usługi: doradztwo przez Skype’a dla zabieganych (http://bk.us.edu.pl/doradztwo-kariery-przez-skype) J oraz wtorkowe szkolenia z pisania dokumentów aplikacyjnych (http://bk.us.edu.pl/nowosc-wtorkowe-szkolenia-w-bk).

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk o Ziemi

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersyteu Śląskiego mają zaszczyt zaprosić na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016 – 42. w historii Wydziału Nauk o Ziemi

Inauguracja odbędzie się w dniu 5 października 2015 roku o godzinie 11:00 w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi ul. Będzińska 60

Wykład inauguracyjny pt.: „Miasta – liderzy gospodarki europejskiej w okresie od XIV do XVIII wieku: od Wenecji do Amsterdamu” wygłosi Dr hab. Anna Runge

Uprzejmie prosimy Studentów I-szych lat studiów o przybycie na godz. 10:30

Referaty

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii
oraz
POLSKIE TOWARZYSTWO MINERALOGICZNE
Oddział Górnośląski
Zapraszają na dwa referaty:

Prof. Bernd R.T. Simoneit
(Oregon State University)
„PAHs in global environmental systems – new problems for consideration”

oraz

mgr Tomasz Brachaniec
(KGMiP, WNoZ, UŚ)
„Szukając igieł w stogu siana – historia polskich mołdawitów”
(Referat związany jest z otwarciem przewodu doktorskiego, którego proponowany temat to:„Studium polskich mołdawitów”)

Zebranie odbędzie się dnia 22 kwietnia br. (środa) o godzinie 1400 w sali 002
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Zapraszamy członków PTMin i wszystkich zainteresowanych!

Kierownik Katedry Geochemii Mineralogii i Petrografii
Prof. dr hab. Janusz Janeczek

Przewodniczący Oddziału Górnośląskiego PTMin
Dr hab. Evgeny Gałuskin