Wykład prof. Janusza Janeczka w ramach spotkań Wszechnicy PAU

29 listopada 2016 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Parnassos) odbędzie się spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Gościem będzie prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – geolog, specjalista w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008 – który wygłosi wykład pt. „Mineraloga podróż do wnętrza człowieka”. Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Stacja Naukowa PAU w Katowicach i Biblioteka Śląska.

Wyniki konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki

Znamy wyniki najnowszych konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Finansowanie swoich projektów otrzymali nasi  doktoranci:

mgr Arkadiusz Krzątała (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał finansowanie projektu pt. Minerały V i Ba z pseudowollastonitowych paralaw Kompleksu Hatrurim z Izraela i Autonomii Palestyńskiej, w konkursie Preludium 11

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/335687-pl.pdf

mgr Rafał Warchulski (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał finansowanie projektu pt. Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych o zróżnicowanym chemizmie w warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperaturach z zakresu 800-1500 st. C, w konkursie Preludium 11
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/330753-pl.pdf

Serdecznie gratulujemy!

STOP NISKIEJ EMISJI – Workshop / Warsztaty

Problem niskiej emisji będzie tematem warsztatów oraz sesji plenarnej, która odbędzie się 19 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie „Stop niskiej emisji – źródła występowania, sposoby eliminacji poprzez edukację i popularyzację metod badań stosowanych w naukach o Ziemi” skierowane jest do studentów, doktorantów, pracowników wydziału, nauczycieli i uczniów szkół, a także podmiotów zainteresowanych tą tematyką. Warsztaty otrzymały dofinansowanie z środków KNOW

Niska emisja staje się z dnia na dzień coraz większym problemem, a jej skutki odczuwa niemal cały ekosystem. Smog, który tworzy się szczególnie w okresie zimowym, jest zauważalny i odczuwalny przede wszystkim przez mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się, jak walczyć z niską emisją oraz jak rozwijać nowoczesne systemy poprawiające bilans energetyczny budynków.

Warsztaty będą składały się z dwóch części. Część pierwsza jest ogólnodostępna i ma na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak: czym jest niska emisja, jakie są przyczyny jej występowania, jakie zagrożenia ze sobą niesie? Zaprezentowane zostaną również nowoczesne metody badań stosowanych w naukach o Ziemi, pełniące rolę narzędzi dostarczających cennych informacji na temat skali, rodzaju i ilości zanieczyszczenia wraz z podaniem potencjalnych źródeł, czyli tzw. emitorów zanieczyszczeń.

Część druga warsztatów skoncentrowana będzie na dyskusji, w której udział wezmą przedstawiciele sektora nauki, reprezentanci gmin i samorządów oraz przedstawiciele przemysłu i biznesu, a więc osoby mające możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji.

Warsztaty otrzymały dofinansowanie z środków KNOW WNoZ UŚ a organizatorem warsztatów jest grupa instytucji wchodzących w skład Energetycznego Think Tanku, którego współzałożycielem jest dr Iwona Jelonek z Wydziału Nauk o Ziemi, członek zarządu spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US.

Program można pobrać tutaj

CHĘĆ UCZESTNICTWA W WYDARZENIU PROSIMY ZGŁASZAĆ MAILOWO NA ADRES kontakt@energetycznytt.pl

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Na podstawie § 113 ustęp 1 Statutu Uniwersytetu Śląskiego, uchwalonego w dniu 24 stycznia 2012 roku, Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w terminie wynikającym z § 10 ustęp 2 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczącego wyborów organów na kadencję 2016-2020, zgłoszony został następujący kandydat:

dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Wydziałowa Komisja stwierdza, że zgłoszenie, o którym mowa w § 1 odpowiada wymaganiom określonym w § 106 ustęp 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego i dokonane zostało w zgodzie z wymaganiami określonymi w § 10 ustęp 3 Regulaminu Wyborczego.

[według www.wnoz.us.edu.pl]

Posiedzenia naukowe

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego zaprasza uprzejmie na posiedzenia naukowe które odbędzie sie w najbliższą środę.

W programie odczyt prof. Ursa Klötzli (Department of Lithospheric Research, University of Vienna, Austria): “A new interpretation of gaps in zircon age distributions in deep crustal environments – evidence from the Sesia Magmatic System (Ivrea–Verbano Zone and Serie dei Laghi, Southern Alps, Italy)”.

Zebranie Oddziału PTMin odbędzie się dnia 20 stycznia br. (środa)
o godzinie 1400, w sali 002 (nowy budynek WNoZ), ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Zapraszamy członków PTMin i wszystkich zainteresowanych,

 

 

LVI wystawie i giełdzie minerałów

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków Nauk o Ziemi do wzięcia udziału w LVI wystawie i giełdzie minerałów.
Tradycyjnie pierwszy dzień giełdy zakończy sesja popularnonaukowa (sobota 7 listopada br. godz. 17.00 Aula Międzywydziałowa).

Program sesji:
Dlaczego niektóre kamienie są szlachetne ?
dr Włodzimierz Łapot

I stało się życie (wykład multimedialny)
dr Andrzej Boczarowski

gielda_jesien_15

Tygodnia Kariery (19-23 października br.)

Szanowni Państwo,

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (19-23 października br.) przygotowało codziennie szereg inicjatyw wspierających rozwój zawodowy. Wszystkie wydarzenia dedykowane są Studentom i Absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

W związku z tym faktem uprzejmie prosimy o zamieszczenie na Państwa stronach, fanpage’ach wydziałowych, instytutowych na Facebook’u  informacji o wydarzeniach oraz o poinformowanie Państwa Studentów.

Link do informacji o wydarzeniach w Biurze Karier organizowanych w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery:

Ponadto wprowadziliśmy nowe usługi: doradztwo przez Skype’a dla zabieganych (http://bk.us.edu.pl/doradztwo-kariery-przez-skype) J oraz wtorkowe szkolenia z pisania dokumentów aplikacyjnych (http://bk.us.edu.pl/nowosc-wtorkowe-szkolenia-w-bk).