The 2017 EMU (European Mineralogical Union) school

The 2017 EMU (European Mineralogical Union) school on „Mineral fibres: crystal chemistry, chemical-physical properties, biological interaction and toxicity” will be held in Modena (Italy) on June 19-23, 2017. The related EMU Notes Volume will be also released during the school.

The school addresses advanced graduate and PhD students as well as young and experienced researchers with an interest in mineral fibres.
The school will cover all the multidisciplinary aspects related to the
study of natural fibres and is thus aimed at students with a background in
Biology, Chemistry, Geology, Material Science, Medicine, Physics who strive
for working in the field of mineral fibre and asbestos and want to acquire
both a strong background in this specific area of environmental protection
and a multidisciplinary open vision of the asbestos related problems.

For detailed information and REGISTRATION (ON-LINE) go to the web site:

emu2017.unimore.it

Travel grants will be issued by EMU and IUCr for young scientists
participating at the school (see the web site for the details).

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 31.01.2017 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania jest wystąpienie:

dr Iwony Jelonek „Metody petrograficzne jako innowacyjny wskaźnik wiedzy w ocenie prognozowania jakości paliw stałych oraz materii organicznej”

Zapraszamy!
Organizatorzy : dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski

TORFOWISKA SYBERII ODKRYWAJĄ CIEMNĄ STRONĘ ROZWOJU TECHNIKI

Jak dowiedzieć się, od jakiego momentu w historii rozwoju naszej cywilizacji osiągnęliśmy sytuację, w której powietrze jest zanieczyszczone nie tylko w miastach i ośrodkach przemysłowych, ale również w najdalszych zakątkach Ziemi; innymi słowy osiągnęło zasięg globalny?

Na to pytanie znalazł odpowiedź interdyscyplinarny zespół badawczy,w skład którego weszła dr Beata Smieja-Król z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii orazspecjaliści z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (B. Fiałkiewicz-Kozieł, M. Lamentowicz, K. Marcisz, K. Kaliszan i P. Kołaczek), Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (M. Słowiński) oraz badacze z Francji (D. Gilbert i F. Laggoun-Defarge), Szwajcarii (V. Jassey i A. Buttler) i Rosji (M. Frontasyeva i E. Lapshina).Naukowcy przebadali pod kątem zanieczyszczeń około metrowej długości rdzeń torfu, który, jak ustalono na podstawie datowań radiowęglowych, przyrastał przez ponad 800 lat. Rdzeń został pobrany z torfowiska wysokiego w Zachodniej Syberii, czyli miejsca odległego o ponad 1 000 km od jakichkolwiek źródeł zanieczyszczeń.

Dr Beata Smieja-Król, korzystając ze skaningowego mikroskopu elektronowego, odkryła w górnej części rdzenia mikrometrycznej wielkości glinokrzemianowe cząstki pyłuo kształcie kulistym. Są one charakterystyczne dla pyłów emitowanych przez elektrownie węglowe. W zachodniosyberyjskim torfowisku cząstki te pojawiają się w 1958 i od tego momentu stanowią niewielki, ale jednak nieodłączny składnik pyłów deponowanych na powierzchnię torfowiska.Odkrycie kulistych glinokrzemianów potwierdza wpływ człowieka na skład pyłów atmosferycznych w odległych rejonach.Takie cząstki są opisywane w wielu miejscach na świecie, również w torfowiskach WojewództwaŚląskiego, gdzie przeważają one nad cząstkami pyłu naturalnego. Dlatego kuliste formy szkliwa glinokrzemianowego zostały zaproponowane na łamach prestiżowego czasopisma ScientificReports jako marker nowo proponowanej epoki geologicznej – antropocenu.

Badając profil torfu z Zachodniej Syberii naukowcy dokonali jeszcze jednej ciekawej obserwacji. Wykazali, że największa depozycja pyłu w przeciągu ostatnich 800 lat miała miejsce na początku lat 60. ubiegłego wieku i była skutkiem przeprowadzenia próbnych wybuchów jądrowych przez ówczesny Związek Radziecki.Analizowany pył z tego okresu był wzbogacony w uran i pierwiastki ziem rzadkich.

(źródło www.wnoz.us.edu.pl )

Pani dr Iwona Jelonek została wybrana do Rady THE SOCIETY FOR ORGANIC PETROLOGY (TSOP) na lata 2016-2018

Pani dr Iwona Jelonek została wybrana do Rady THE SOCIETY FOR ORGANIC PETROLOGY (TSOP) na lata 2016-2018. Obejmując powyższą funkcję jednocześnie będzie reprezentować Europę w zakresie badań przemysłowych w zakresie petrologii organicznej http://www.tsop.org/council.html Dla przypomnienia Pani dr hab. Magdalena Misz-Kennan w latach 2012-2014 również zasiadała w Radzie TSOP, a obecnie jest Członkiem Rady International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), ponadto Pani dr hab. Magdalena Misz-Kennan na lata 2015-2019 objęła funkcję przewodniczącej Komisji III (ICCP) zajmującej się zastosowaniem przemysłowym petrologii węgla i petrologii organicznej.

TSOP jest organizacją non-profit dla naukowców i inżynierów http://www.tsop.org/about.html zajmujących się petrologią węgla, petrologią kerogenu, geochemią organiczną i dyscyplin pokrewnych. Zrzesza członków w 30 krajach. TSOP zostało założone w Houston, USA w 1984 roku w celu konsolidacji i wspierania działań organizacyjnych związanych z petrologią organiczną. Cele Stowarzyszenia, wymienione w jej statucie to:
1) wspieranie badań w petrologii organicznej wśród członków oraz wśród pokrewnych dyscyplin naukowych
2) zapewnienie możliwości kształcenia w ekologicznej petrologii;
3) praca nad akceptowalnymi klasyfikacjami wszystkich typów rozproszonej materii organicznej występującej w skałach osadowych;
4) promowanie state-of-the-art technologii w petrologii organicznej;
5) w celu zwiększenia interakcji zawodowych i naukowych wśród wszystkich naukowców i inżynierów;
6) inspirowanie najwyższych standardów etyki zawodowej swoich członków.
Aby osiągnąć te cele, TSOP sponsoruje coroczne spotkania, wycieczki i krótkie kursy, publikuje kwartalny biuletyn, raporty badawcze i inne prace naukowe, organizuje i wspiera wspólne projekty badawcze.

Wykład prof. Janusza Janeczka w ramach spotkań Wszechnicy PAU

29 listopada 2016 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Parnassos) odbędzie się spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Gościem będzie prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – geolog, specjalista w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008 – który wygłosi wykład pt. „Mineraloga podróż do wnętrza człowieka”. Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Stacja Naukowa PAU w Katowicach i Biblioteka Śląska.

Wyniki konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki

Znamy wyniki najnowszych konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Finansowanie swoich projektów otrzymali nasi  doktoranci:

mgr Arkadiusz Krzątała (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał finansowanie projektu pt. Minerały V i Ba z pseudowollastonitowych paralaw Kompleksu Hatrurim z Izraela i Autonomii Palestyńskiej, w konkursie Preludium 11

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/335687-pl.pdf

mgr Rafał Warchulski (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał finansowanie projektu pt. Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych o zróżnicowanym chemizmie w warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperaturach z zakresu 800-1500 st. C, w konkursie Preludium 11
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/330753-pl.pdf

Serdecznie gratulujemy!