Nowe minerały odkryte przez doktorantów z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii

Komisja ds. Nowych Minerałów, Nomenklatury i Klasyfikacji (CNMNC) istniejąca w obrębie Międzynarodowego Towarzystwa Mineralogicznego (IMA) w dniu 30 kwietnia 2017 zatwierdziła dwa nowe minerały: chlorellestadyt Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl (IMA No. 2017-013) i sharyginit Ca3TiFe2O8 (IMA No. 2017-014). Odkryć dokonano w skałach pirometamorficznych z wulkanów: Szadył Choch
z obszaru Kaukazu w Osetii Południowej oraz Bellerberg z dystryktu Eifel w Niemczech. Minerały te zostały odkryte i opracowane przez międzynarodowe zespoły badawcze, w skład których wchodzili: mgr Dorota Środek, mgr Maria Książek, dr hab. Irina O. Galuskina, prof. Joachim Kusz, dr Mateusz Dulski, dr Viktor Gazeev, dr hab. Evgeny Galuskin (chlorellestadyt) oraz mgr Rafał Juroszek, dr Hannes Krüger, dr hab. Irina Galuskina, dr Biljana Krüger, Lidia Jeżak, Bernd Ternes, dr Justyna Wojdyla, dr Tomasz Krzykawski, dr Leonid Pautov i dr hab. Evgeny Galuskin. Wstępne dane dotyczące nowoodkrytych faz mineralnych zostaną opublikowane na łamach międzynarodowych czasopism mineralogicznych: Mineralogical Magazine i European Journal of Mineralogy.