Meteoryty kopalne – meteoryt z Lechówki

Meteoryty kopalne są bardzo rzadkimi obiektami znajdowanymi w różnych osadach. Obecnie znanych jest tylko kilkanaście meteorytów kopalnych. Do tego grona dołączył meteoryt z Lechówki, który został znaleziony i opisany przez pracowników Katedry Geochemii Mineralogii i Petrografii naszego Wydziału (dr Krzysztofa Szopa, mgr Tomasz Brachaniec, prof. Łukasz Karwowski oraz dr Tomasz Krzykawski).

Znalezisko jest interesujące nie tylko ze względu na rzadkość występowania, lecz na umiejscowienie go w osadach z granicy kredy i paleogenu. W tych samych utworach, zespół pod kierownictwem prof. G. Rackiego stwierdził anomalię irydową, która jest wynikiem zaistnienia zdarzenia Chicxulub.

Więcej na temat odkrycia można dowiedzieć się w artykule o tytule „Remnants of altered meteorite in the Cretaceous-Paleogene clay boundary in Poland” opublikowanym na łamach czasopisma Meteoritics and Planetary Science – http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12815/full