dr Krzysztof Szopa – adiunkt

K_Szopa

krzysztof.szopa@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Fosforany
 • Minerały ciężkie
 • Petrologia skał magmowych i metamorficznych
 • Datowanie U-Pb apatytu i tytanitu

Dydaktyka

Geologia

 • Petrologia
 • Ćwiczenia terenowe- Geologia ogólna
 • Ćwiczenia terenowe- Petrografia
 • Wybrane zagadnienia z petrografii
 • Geochemiczne podstawy rekonstrukcji paleośrodowisk

Geozagrożenia

 • Mineralogia i petrografia

Ochrona środowiska

 • Ćwiczenia terenowe – Elementy i zasoby środowiska
 • Staż z ekspertem – waloryzacja georożńorodności środowiska naturalnego

Wykształcenie i stopnie naukowe

 • 2003-2012: Studia l (geologia) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu;
 • 2008: Praca magisterska: „Szliry z rejonu Mięguszowieckich Szczytów- studium porównawcze” (promotor prof. dr hab. Łukasz Karwowski);
 • 2012: Doktorat „Fosforany granitoidów tatrzańskich” (promotor dr hab. Aleksandra Gawęda).

Kursy zawodowe/Szkolenia/Staże:

 • Trinity Collegue in Dublin, Irleand. Training on U-Pb LA-ICP-MS dating of apatite and titanite. 29th July- 5th August 2014.
 • CEEPUS stay at Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies at the Technical College of Košice, Slovakia. Academic teachers’ scholarship. Duration time: 15th April-12th May 2014.
 • Geological Sourvey of Norway in Trondheim, Norway. Performance of LA-ICP-MS analyses of RRE’s on apatite crystals. Duration time: 1st November-12th November 2010.
 • CEEPUS geological school organized by Comenius University in Bratislava, Slovakia. MSc student’s scholarship. Duration time: 6th-21st June 2008.
 • CEEPUS stay at Comenius University in Bratislava, Slovakia. MSc student’s scholarship. Duration time: 1st March-31st March 2008.
 • Wielokrotnie nagradzany nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo – badawczą i organizacyjną

Praca zawodowa

 • 2010-2013: Asystent w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii WNoZ, UŚ;
 • 2013 do nadal: Adiunkt w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii WNoZ, UŚ.

Zainteresowania pozanaukowe

 • fotografia podróżnicza;
 • kolekcjonowanie minerałów

Granty

Funkcje w organizacjach naukowych

Udział w zespołach redakcyjnych czasopism

Wybrane publikacje

 • Brachaniec T., Szopa K., Karwowski Ł. 2016: New moldavites from SW Poland. Acta Geologica Polonica, 66, (1), 99-105;
 • Szopa K., Brachaniec T., Krzykawski, T. 2015: Preliminary EMPA and XRD investigation on detrital minerals from the Štramberk Limestone in the Czech Republic. – N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 276(2): 201-212.
 • Brachaniec T., Szopa K., Karwowski Ł. 2015: A new discovery of parautochthonous moldavites in southwestern Poland, Central Europe . Meteoritics & Planetary Science, 50(10), 1697-1702.
 • Brachaniec, T., Niedźwiedzki, R., Surmik, D., Szopa K., Gorzelak, P., Salamon, M.A. 2015: Coprolites of marine vertebrate predators from the Lower Triassic of southern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 435: 118-126.
 • Gawęda, A., Burda, J., Klötzli, U., Golonka, J., Szopa, K., 2015: Episodic construction of the Tatra granitoid intrusion (Central Western Carpathians, Poland/Slovakia): consequences for the geodynamics of Variscan collision and Rheic Ocean closure. International Journal of Earth Sciences, artykuł w druku, dostępny online, 22 strony.
 • Warchulski R., Aleksandra G., Szopa K., 2015: Composition and element mobilization in pyrometallurgical slags from Orzeł Biały smelting plant in Bytom, Piekary Śląskie area, Poland. Mineralogical Magazine, 79(2): 459-483.
 • Skreczko S., Nadłonek W., Szopa K., 2015: Preliminary investigation of mineralogy and chemistry of peats from the Kietrz site, southern Poland. Contemporary Trends in Geoscience, 4(1), 14-25.
 • Pyka P., Gawęda A., Szopa K., Müller A., Sikorska M., 2014: Petrogenesis of kyanite-quartz segregations in mica schists of the Western Tatra Mountains (Slovakia). Mineralogia 45 (3-4), 99-120.
 • Wrachulski R., Szopa K., 2014: Cu-Zn slags from Røros (Norway): a case study of rapid cooling and crystal nucleation. Contemporary Trends in Geoscience 3 (1), 77-82.
 • Wrachulski R., Szopa K., 2014: Phase composition of Katowice–Wełnowiec pytometallurgical slags: preliminary SEM study. Contemporary Trends in Geoscience 3 (1), 69-76.
 • Brachaniec T., Szopa K., Karwowski Ł. 2014: Discovery of the most distal Ries tektites found in Lower Silesia, southwestern Poland. Meteoritics & Planetary Science, 49(8), 1315-1322.
 • Szopa K., Włodyka R., Chew D. 2014: LA-ICP-MS U-Pb apatite dating of Lower Cretaceous rocks from teschenite-picrite association in the Silesian Unit (southern Poland). Geologica Carphathica, 65(4): 273–284
 • Gawęda A., Szopa K., Chew D. 2014: LA-ICP-MS U-Pb dating and REE patterns of apatite from the tatra Mountains, Poland as a minor of the regional tectonomagmatic activity. Geochronometria, 41(4): 306–314
 • Brachaniec T., Szopa K., Karwowski Ł., 2014: Spherules associated with the Cretaceous–Paleogene. Acta Geologica Polonica, 64, (1), 99-108;
 • Szopa K., Gawęda G., Müller A., Sikorska M., 2013: The petrogenesis of granitoid rocks unusually rich in apatite in the Western Tatra Mts.(S-Poland, Western Carpathians). Mineralogy and Petrology, 107 (4), 609-627.
 • Pyka P., Szopa K., Gawęda A. 2013: Megacrysts of kyanite from Baranec Mt., Western Tatra Mountains, Slovakia. Mineralogia, 44, 1-2: 35-41.
 • Gawęda A., Szopa K., 2011: The origin of magmatic layering in the High Tatra granite, Central Western Carpathians–implications for the formation of granitoid plutons. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 102 (2), 129-144.

Książki

 • Szopa K., 2011: Chemia kolorowa. Zbiór doświadczeń chemicznych przeznaczony dla lekcji pokazowych. Wydawnictwo Błekitne Studio. Gliwice. Stron: 104.