Dr hab. Magdalena Misz-Kennan wraz Jolantą Kus z Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (Niemcy) opublikowały artykuł przeglądowy na temat procesów wietrzenia węgla oraz jego utleniania w warunkach laboratoryjnych

Dr hab. Magdalena Misz-Kennan wraz Jolantą Kus z Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (Niemcy) opublikowały artykuł przeglądowy na temat procesów wietrzenia węgla oraz jego utleniania w warunkach laboratoryjnych. Artykuł ten został przygotowany w ramach grupy edytorskiej działającej przez kilka lat w Międzynarodowym Komitecie Petrologii Węgla (ICCP, www.iccop.org).
Wspomniane procesy mają ogromne wpływ na zachowanie węgla w czasie jego wykorzystania w procesach technologicznych (np. podczas spalania, koksowania, upłynniania) jak również podczas transportu węgla i jego składowania. Artykuł obejmuje przegląd istniejącej wiedzy na temat samych mechanizmów wietrzenia i utleniania węgla oraz wpływu tych procesów na węgle co jest widoczne mikroskopowo jako obwódki z utleniania, nieregularne spękania oraz zmiany refleksyjności i fluorescencji. Zwietrzały i utleniony węgiel wykazuje również zmiany wartości opałowej i zawartości części lotnych.

Kus J., Misz-Kennan M., ICCP. 2017. Coal weathering and laboratory (artificial) coal oxidation. International Journal of Coal Geology 171, 12–36.
Szczegóły: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016651621630756X