dr hab. Magdalena Misz-Kennan – adiunkt

misz photo

magdalena.misz@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Węgiel, odpady powęglowe, samozagrzewanie, popioły i żużle
 • Zastosowanie petrologii węgla w procesach przemysłowych m.in. w spalaniu, materia organiczna w środowisku

Projekty badawcze

 • Przemiany materii organicznej w skałach zdeponowanych na składowiskach odpadów powęglowych. Grant MNiSW, okres realizacji: 2007-2009
 • Przeobrażenia skał na składowiskach odpadów powęglowych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Grant NCN, okres realizacji: 2012-2015

Wykształcenie

 • 1994 magister, Uniwersytet Śląski
 • 1999 doktorat, Uniwersytet Śląski
 • 2012 habilitacja, Uniwersytet Śląski

Wyróżnienia

 • Organic Petrology Award przyznawana przez Międzynarodowy Komitet Petrologii Węgla -2014
 • Nagroda Indywidualna III Stopnia nadana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego – 2013
 • Nagroda Zespołowa III stopnia nadana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego – 2001

Doświadczenie

 • 1992-1993 – University College Dublin (Irlandia). TEMPUS (10 miesięcy)
 • 1994 – Szkoła Podstawowa nr 47 w Katowicach; nauczyciel języka angielskiego
 • 1994-1997 – Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach
 • 2000 – Aarhus University (Denmark). SOCRATES (4 miesiące)
 • 1997- dziś – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geochemii Mineralogii i Petrografii

Zajęcia dydaktyczne prowadzone obecnie

 • Ćwiczenia z Petrologii Węgla dla studentów III roku geologii
 • Ćwiczenia z Petrologii Skał Organicznych dla studentów II roku MU GMI
 • Wykłady z Petrologii Węgla dla studentów III roku geologii
 • Wykłady z Petrologii Skał Organicznych dla studentów II roku MU GMI
 • Język angielski dla studentów geofizyki I rok MU geofizyka
 • Coal petrology (po angielsku dla studentów z programu Erasmus)

Funkcje w Międzynarodowym Komitecie Petrologii Węgla (ICCP)

 • 2016- dziś przewodnicząca podkomisji do spraw akredytacji
 • 2015-2019 – przewodnicząca Komisji III zajmującej się zastosowaniem przemysłowym petrologii węgla i petrologii organicznej
 • 2012-2015 – Sekretarz Komisji III zajmującej się zastosowaniem przemysłowym petrologii węgla i petrologii organicznej
 • 2012-2019 – członek podkomisji do spraw akredytacji
 • 2012-2019 – członek Rady ICCP
 • 2008-teraz –przewodniczący grupy roboczej samozagrzewania węgla i odpadów powęglowych (wraz z Jolantą Kus, Niemcy oraz Deolindą Flores, Portugalia)
 • Od 2013 – członek podkomisji d/s grantów
 • przewodnicząca (wraz z Jolantą Kus, Niemcy) grupy roboczej d/s utleniania węgla
 • członek grup roboczych: petrografii torfów, środowiskowych zastosowań petrologii organicznej, petrografii materiałów węglowych, charakterystyki produktów zgazowania węgla, charakterystyki produktów upłynniania węgla, identyfikacji i klasyfikacji petrograficznej składników mikroskopowych popiołów ze spalania węgla, zastosowań pomiarów refleksyjności w badaniach strukturalnych, zachowania inertynitu w procesach spalania, petrografii mieszanek węglowych, określania jakości powierzchni witrynitu w rozproszonej materii organicznej

Akredytacje Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP):

 • ICCP/CBAP/15-075 akredytacja w zakresie analiz petrograficznych mieszanek węglowych
 • ICCP/DOMVR/15-75 akredytacja w zakresie pomiarów refleksyjności witrynitu w rozproszonej materii organicznej (DOMVR)
 • ICCP/SCAP-075AB akredytacja w zakresie pomiarów refleksyjności przypadkowej witrynitu oraz analizy maceralnej pojedynczych węgli (SCAP)

Funkcje w Towarzystwie Petrologii Organicznej (TSOP)

 • 2016 – członek Spackman Committee
 • 2012-2014 – Członek Rady TSOP
 • 2010-2012 – Członek Komitetu Nagrody im. Castaño

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • 1995 do dziś International Committee for Coal and Organic Petrology
 • 2003 do dziś The Society for Organic Petrology
 • 1995 do dziś Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • 1995 do dziś Polskie Towarzystwo Geologiczne
 • 1995-2000 Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem
 • 1997-1998 Cork Geological Association

Działalność organizacyjna

 • Organizacja 65 Spotkania Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP) oraz 30 Spotkania Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP), Sosnowiec, 25.08. – 04.09.2013
 • Współorganizowanie konferencji nt. „Perspektywy rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce”. 19-21.09.2003, Cieszyn

Publikacje

1.Wybrane publikacje

 • Pickel W., Kus J., Flores D., Kalaitzidis S., Christanis K., Cardott B.J., Misz-Kennan M., Rodrigues S., Hentschel A., Hamor-Vido M., Crosdale P., Wagner N., ICCP (2017): Classification of liptinite – ICCP System 1994. International Journal of Coal Geology 169, 40–61
 • Rybicki M., Marynowski L., Misz-Kennan M., Simoneit B.R.T. (2016): Molecular tracers preserved in Lower Jurassic “Blanowice brown coals” from southern Poland at the onset of coalification: Organic geochemical and petrological characteristics. Organic Geochemistry, 102, 77-92
 • Fabiańska M.J., Ciesielczuk J., Misz-Kennan M., Kruszewski Ł., Kowalski A. (2016): Preservation of coal-waste geochemical markers in vegetation and soil on self-heating coal-waste dumps in Silesia, Poland. Chemie der Erde, 76, 2, 211-226.
 • Bąk K., Fabiańska M., Bąk M., Misz-Kennan M., Zielińska M., Dulemba P., Bryndal T., Naglik B. (2016): Organic matter in upper Albian marine sediments in the High-Tatric units, central western Carpathians related to Oceanic Anoxic Event 1d—Geochemistry, microfacies and palynology. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 454, 212-227.
 • Nádudvari A., Fabiańska M.J., Misz-Kennan M. (2015): Distribution of phenols related to self-heating and water washing on coal-waste dumps and in coaly material from the Bierawka river (Poland). MINERALOGIA, 46, No 1-2: 29-40
 • Misz-Kennan M., Gardocki M., Tabor A. (2015): Fire Prevention in Coal Waste Dumps as Exemplified by the Rymer Cones Dump (Upper Silesian Coal Basin, Poland). In: Stracher G.B., Sokol E.V., Prakash A. (eds.): Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 3 – Case Studies, Elsevier, 349-386.
 • Misz-Kennan M., Fabiańska M., Ciesielczuk J. (2015): Thermal transformations of the waste rocks at the Starzykowiec coal waste dump, Poland. In: Stracher G.B., Sokol E.V., Prakash A. (eds.): Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 3 – Case Studies, Elsevier, 387-430.
 • Misz-Kennan M., Tabor A. (2015): The thermal history of selected coal waste dumps in the Upper Silesian Coal Basin (Poland). In: Stracher G.B., Sokol E.V., Prakash A. (eds.): Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 3 – Case Studies, Elsevier, 431-474.
 • Predeanu G., Panaitescu C., Bălănescu M., Bieg G., Borrego A.G., Diez M.A., Hackley P., Kwiecińska B., Marques M., Mastalerz M., Misz-Kennan M., Pusz S., Suárez-Ruiz I., Rodrigues S., Singh A.K., Varma A.K., Zdravkov A., Životić D. (2015): Microscopical characterization of carbonmaterials derived from coal and petroleum and their interaction phenomena in making steel electrodes, anodes and cathode blocks for the Microscopy of Carbon Materials Working Group of the ICCP. International Journal of Coal Geology 139, 63-79.
 • Ciesielczuk J., Misz-Kennan M., Hower J.C., Fabiańska M. (2014): Mineralogy and geochemistry of coal wastes from the Starzykowiec coal-waste dump (Upper Silesia, Poland). International Journal of Coal Geology, 127, 42-55.
 • Pusz S., Borrego A.G., Alvarez D., Camean I., du Cann V., Duber S., Kalkreuth W., Komorek J., Kus J., Kwiecińska B.K., Libera M., Marques M., Misz-Kennan M., Morga R., Rodrigues S., Smędowski Ł., Suarez-Ruiz I., Strzezik J. (2014): Application of reflectance parameters in the estimation of the structural order of coals and carbonaceous materials. Precision and bias of measurements derived from the ICCP structural working group. International Journal of Coal Geology 131, 147-161.
 • Hower J.C., Misz-Kennan M., O’Keefe J.M.K., Mastalerz M., Eble C.F., Garrison T.M., Johnston M.N., Stucker J.D. (2013): Macrinite forms in Pennsylvanian coals. International Journal of Coal Geology, 116-117, 172-181.
 • Fabiańska M.J., Ciesielczuk J., Kruszewski Ł., Misz-Kennan M., Blake D.R., Stracher G., I. Moszumańska (2013): Gaseous compounds and efflorescences generated in self-heating coal-waste dumps — A case study from the Upper and Lower Silesian Coal Basins (Poland). International Journal of Coal Geology, 116-117, 247-261.
 • Fabiańska M.J., Ćmiel S., Misz-Kennan M. (2013): Biomarkers and aromatic hydrocarbons in bituminous coals of Upper Silesian Coal Basin: Example from 405 coal seam of the Zaleskie Beds (Poland). International Journal of Coal Geology, 107, 96-111.
 • Misz-Kennan M., Ciesielczuk J., Tabor A. (2013): Coal-waste dump fires of Poland. Chapter 15, 233-312. In: Stracher G.B., Sokol E.V., Prakash A. (eds.): Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 2 – Photographs and Multimedia Tours, Elsevier.
 • Misz-Kennan, M., Fabiańska, M.J. (2011): Application of organic petrology and geochemistry to coal waste studies. International Journal of Coal Geology, 88, 1-23.
 • Skręt U. Fabiańska M.J., Misz-Kennan M. (2010): Simulated water-washing of organic compounds from self-heated coal wastes of the Rymer Cones Dump (Upper Silesia Coal Region, Poland). Organic Geochemistry, 41, 1009-1012.
 • Misz-Kennan, M., Fabiańska, M.J. (2010): Thermal transformation of organic matter in coal waste from Rymer Cones (Upper Silesian Coal Basin, Poland). International Journal of Coal Geology, 81, 343-358.
 • Misz-Kennan, M. (2010): Thermal alterations of organic matter in coal wastes from Upper Silesia, Poland. Mineralogia, 41, 3-4, 105-236.
 • Lester E., Alvarez D., Borrego A.G., Valentim B., Flores D., Clift D.A., Rosenberg P., Kwiecińska B., Barranco R., Petersen H.I., Mastalerz M., Milenkova K.S., Panaitescu C., Marques M.M., Thompson A., Watts D., Hanson S., Predeanu G., Misz M., Wu Tao (2010): The procedure used to develop a coal char classification—Commission III Combustion Working Group of the International Committee for Coal and Organic Petrology. International Journal of Coal Geology, 81, 333–342.
 • Cabala J., Krupa P., Misz-Kennan M. (2009): Heavy Metals in Mycorrhizal Rhizospheres Contaminated By Zn–Pb Mining and Smelting Around Olkusz in Southern Poland. Water, Air, and Soil Pollution, 199, 1-4, 139-149.
 • Misz M., Fabiańska M., Ćmiel S. (2007): Organic components in thermally altered coal waste: Preliminary petrographic and geochemical investigations. International Journal of Coal Geology, 71, 405-424.
 • Borrego A.G., Araujo C.V., Balke A., Cardott B., Cook A.C., David P., Flores D., Hámor-Vidó M., Hiltmann W., Kalkreuth W., Koch J., Kommeren C.J., Kus J., Ligouis B., Marques M., Mendonça Filho J.G., Misz M., Oliveira L., Pickel W., Reimer K., Ranasinghe P., Suárez-Ruiz I., Vieth A. (2006): Influence of particle and surface quality on the vitrinite reflectance of dispersed organic matter: Comparative exercise using data from the qualifying system for reflectance analysis working group of ICCP. International Journal of Coal Geology, 68, 151 – 170.
 • Cebulak S., Smieja – Król B., Duber S., Misz M., Morawski A.W. (2004): Oxyreactive Thermal Analysis: A good tool for investigation of carbon materials. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77, 201-206.
 • Misz M., Smołka – Danielowska D. (2002): The cooccurrence of inorganic and carbonaceous matter in fly ash samples from stoker boilers. Fuel Processing Technology, 77-78, 269-274.
 • Misz M. (2002): Comparison of chars in slag and fly ash as formed in PF boilers from Będzin Power Station (Poland). Fuel, 81, 1351-1358.

2. Pozostałe publikacje

 • Nitecka N., Wiktorzak A., Fabiańska M.J., Misz-Kennan M., Ciesielczuk J. (2014): Environmental hazards potentially associated with the use of coal waste for reclamation and landfill – a study of the Wełnowiec dump (Poland). 66th Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), 20-27.09.2014, Kalkota, Abstracts volume, 21-22.
 • Fabiańska M.J., Wartok D., Misz-Kennan M., Ciesielczuk J. (2014): Petrographic- and geochemical features of unburnt coal organic matter from smelting wastes in the Wełnowiec dump, Poland. 66th Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), 20-27.09.2014, Kalkota, Abstracts volume, 31.
 • Bednarek M., Misz-Kennan M., Fabiańska M.J., Ciesielczuk J., Kruszewski Ł. (2014): Petrography and organic geochemistry of Lower Silesia coal wastes subjected to self-heating. 66th Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), 20-27.09.2014, Kalkota, Abstracts volume, 29-30.
 • Suárez-Ruiz I., Valentim B., Borrego Á.G., Bouzinos A., Flores D., Kalaitzidis S., Malinconico M.L., Marques M., Misz-Kennan M., Montes J.R., Rodrigues S., Predeanu G., Siavalas G., Wagner N. (2014): Petrographic Classification of Fly Ash Components. 66th Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), 20-27.09.2014, Kalkota, Abstracts volume, 12-13.
 • Fabiańska M.J., Ciesielczuk J., Misz-Kennan M., Czaja M. (2013): Organic nitrogen compounds formed during self-heating of coal wastes. Proceedings of International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG), Tenerife, Spain.
 • Ciesielczuk J., Krzykawski T., Misz-Kennan M. (2010): Minerals formed by exhalation on the burning coal-waste dumps of the Upper Silesian Coal Basin, Poland. Mineralogia – Special Papers, 37, 74.
 • Misz-Kennan M., Kus J., Flores D., Avila C., Christanis K., Hower J., Kalaitzidis S., O’Keefe J., Marques M., Pusz S., Ribeiro J., Suárez-Ruiz I., Sýkorová I., Wagner N., Životić D. (2010): Self-heating of Coal and Coal Wastes Working Group: a new approach to classify altered and newly formed particles as result of self-heating and self-combustion processes (International Committee for Coal and Organic Petrology). Second International Conference on Coal Fire Research, 19-21.05.2010, Berlin, Abstracts, 406.
 • Cebulak S., Misz-Kennan M., Gardocki M. (2010): Współzależność właściwości termo litycznych i petrograficznych materii węglowej zwałowisk odpadów węglowych. Przegląd Górniczy, 1-2, 96-100.
 • Bania S., Misz-Kennan M., Smieja –Król B., Duber S. (2010): The application of thermal analysis to the investigation of thermal processes in coal waste. 62nd Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), 26.09.-02.10.2010 Belgrade, 65-66.
 • Predeanu G., Panaitescu C., Bieg G., Borrego A.G., Diez M.A., Kwiecińska B., Marques M., Mastalerz M., Misz-Kennan M., Pusz S., Suárez Ruiz I., Rodriguez S., Životić D. (2010): Thermal evolution of the coal-tar pitches structure studied within the Microscopy of Carbon Materials ICCP Working Group. ICCP News Letter 51, 46-50.
 • Misz-Kennan M., Kus J., Flores D., Avila C., Christanis K., Hower J., Kalaitzidis S., O’Keefe J., Marques M., Pusz S., Ribeiro J., Suárez-Ruiz I., Sýkorová I., Wagner N., Životić D. (2009): Report of the 2009 Round Robin Exercise of the Self-heating of Coal and Coal Wastes Working Group. ICCP News Letter 48, 58-60.
 • Misz – Kennan M., Fabiańska M. (2009): Petrographic and geochemical features of organic matter in self-heated coal wastes from the Marcel Dump (Upper Silesia, Poland). Abstracts from 61st Annual Meeting of International Committee for Coal and Organic Petrology and26th Annual Meeting of The Society for Organic Petrology, 19-26.09.2009 Gramado / Porto Allegre (Brazil). 20.
 • Skręt U., Fabiańska M.J., Misz-Kennan M. (2009): Simulated water-washing of organic compounds from self-heated coal wastes of the Rymer Cones Dump (Upper Silesia Coal Region, Poland). 24th International Meeting on Organic Geochemistry in Bremen, 9-12.09.2009; Book of Abstracts, 81.
 • Misz-Kennan M., Fabiańska M. (2009): Application of GC-MS in investigations of coal wastes from coal mines of the Upper Silesia Coal Region. 24th International Meeting on Organic Geochemistry in Bremen, 9-12.09.2009; Book of Abstracts, 201.
 • Jura D., Misz-Kennan M. (2009): Petrografia egzotyków węgla karbońskiego we fliszu Karpat strefy lanckorońsko-żegocińskiej. Documenta Geonica 2, 71-75.
 • Suárez-Ruiz I., Valentim B., Borrego A.G., Bouzinos A., Flores D., Kalaitzidis S., Malinconico M.L., Marques M., Misz-Kennan M., Montes J. R., Predeanu G., Siavalas G., Wagner N. (2008): Towards an ICCP classification of Fly ash components. Preliminary results. TSOP Newsletter 25/3, 10-13
 • Ciesielczuk J., Fabiańska M., Misz-Kennan M. (2008): Zmienność mineralogiczna, petrograficzna i geochemiczna na kontakcie stref całkowicie
  i częściowo przeobrażonych termicznie w obrębie składowiska odpadów powęglowych. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28.06.2008. Abstrakty, 17-18.
 • Misz-Kennan M., Smieja-Król B., Cebulak S. (2008): Przeobrażenia materii organicznej ulegającej samozagrzewaniu na składowiskach odpadów powęglowych w świetle badań analizy termicznej. Przykład składowiska Starzykowiec (KWK Chwałowice, GZW). Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28.06.2008. Abstrakty, 79.
 • Smieja-Król B., Cebulak S., Misz-Kennan M. (2008): Symulacja warunków samozagrzewania materii organicznej występującej w odpadach powęglowych
  z wykorzystaniem analizy termicznej. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28.06.2008. Abstrakty, 108.
 • Misz-Kennan M., Fabiańska M. (2008): Thermal transformations of organic matter in coal waste from Rymer Cones (Upper Silesian Coal Basin, Poland). Proceedings of ICCP and TSOP Meeting, 21-27.09.2008 Oviedo (Spain). Abstracts 65.
 • Misz M., Fabiańska M. (2007): Characteristics of heat transformed organic matter in coal wastes – preliminary study. Abstract for The 23rd International Meeting on Organic Geochemistry, Torquay, Great Britain, 9-14.09.2007, 783-784.
 • Fabiańska M.J., Misz M. (2007): GC-MS investigation of pyrolytic compounds in the material of coal waste dumps. XXXI Symposium on Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Szczyrk, Czerwiec 2007, PAN, UŚl.
 • Ciesielczuk J., Misz-Kennan M. (2007): Minerały wtórne z wybranych zwałowisk powęglowych Górnego Śląska. Streszczenie w materiałach z VII Konferencja „Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla”, organizowana w ramach konferencji „Górnictwo zrównoważonego rozwoju”, Gliwice, 27 listopada 2007, 5-6.
 • Kus J., Borrego A.G., Kalaitzidis S., Kommeren C.J., Kwiecinska B., Mastalerz M., Misz M., Nowak G. (2007): ICCP Identification of Dispersed Organic Matter WG. Results of the 2006 Round Robin Exercise. ICCP News Letter, 40, 7-11.
 • Borrego A.G., Araujo C.V., Balke A., Cardott B., Cook A.C., David P., Flores D., Hámor-Vidó M., Hiltmann W., Kalkreuth W., Koch J., Kommeren C.J., Kus J., Ligouis B.,. Marques M, Mendonça Filho J. G., Misz M., Oliveira L., Pickel W., Reimer K., Ranasinghe P., Suárez-Ruiz I., Vieth A. (2006): Interlaboratory exercise of vitrinite reflectance analysis in rocks using data from the qualifying system for Reflectance Analysis Working Group of ICCP. Presentation during 10 Latin American Congress on Organic Geochemistry. Salvador de Bahia, Brazil, 4-10.11.2006, Extended Abstracts, 97-100.
 • Ćmiel S.R., Jura D., Misz M. (2006): Petrografia i jakość węgla oraz metan pokładu 404/4-405/1 przy uskokach w KWK Dniówek (GZW). Dokumenta Geonica, Academy of Sciences Of the Czech Republic, Institute of Geonics Ostrawa, 33-39.
 • Borrego A.G., Araujo C.V., Balke A., Cardott B., Cook A.C., David P., Flores D., Hámor-Vidó M., Hiltmann W., Kalkreuth W., Koch J., Kommeren C.J., Kus J., Ligouis B., Marques M., Mendonça Filho J.G., Misz M., Oliveira L., Pickel W., Reimer K., Ranasinghe P., Suárez-Ruiz I., Vieth A. (2006): Interlaboratory exercise of vitrinite reflectance analysis in rocks using data from the qualifying system for reflectance analysis working group of ICCP. 10th ALAGO Congress on Organic Geochemistry, November 4-10, 2006 – Salvador, Brazil, 97-100.
 • Misz M., Fabiańska M., Ćmiel S. (2005): Petrographic and chromatographic investigations on organic components in thermally altered waste. 57th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology. 18 – 23.09.2005, Athens, Greece, Abstracts, 32.
 • Misz M., Sýkorová I., Machovič V. (2005): Slag and fly ash deriving from the combustion of lignite in pf boilers at the Bełchatów Power Station (Poland). 57th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology. 18 – 23.09.2005, Athens, Greece, 35.
 • Ćmiel S.R., Misz M. (2005): Termicznie zmienione węgle w brekcji tektonicznej
  w rejonie Katowic w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. XXVIII Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski”. Kraków, 20 – 21.04.2005, Materiały, 15 – 19.
 • Misz M., Doniecki T., Cebulak S. (2005): Charakterystyka popiołów lotnych
  i popiołów dennych z kotła fluidalnego działającego w Elektrowni Jaworzno II. VI Konferencja nt. „Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla”. Gliwice, 23.10.2005, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z. 268, 163 – 172.
 • Ćmiel S., Misz M. (2005): Zmiany petrograficzne węgla spowodowane pożarami składowisk odpadów węglowych. LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego; Geologia i Zagadnienia Ochrony Środowiska w Regionie Górnośląskim; Rudy/k. Rybnika, 14 – 16.09.2005, Materiały konferencyjne, 43 – 50.
 • Cebulak S., Śmieja – Król B., Tabor A., Misz M., Jelonek I., Jelonek Z. (2005): Oksyreaktywna analiza termiczna (OTA) – dobra i tania metoda oceny samozapalności węgli na składowiskach – wstępne wyniki badań. LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego; Geologia i Zagadnienia Ochrony Środowiska w Regionie Górnośląskim; Rudy/k. Rybnika, 14 – 16.09.2005, Materiały konferencyjne, 135 – 138.
 • Doniecki T., Misz M. (2005): Charakterystyka mułów węglowych z KWK „Janina”. Przegląd Geologiczny, 53, 9, str. 789.
 • Borrego A.G., Araujo C.V., Cardott B., Cook A., David P., Flores D., Hámor-Vidó M., Hiltmann W., Kalkreuth W., Kommeren C.J., Ligouis B.,. Marques M, Mendonça J. G., Misz M., Pickel W., Reimer K., Suárez-Ruiz I., Vieth A. (2004): Qualifying System for Reflectance Analysis W.G. – Results of the Round Robin 2003. ICCP News Letter, 31, 7-11.
 • Misz M. (2004): Wpływ warunków spalania w kotłach pyłowych i rusztowych na morfologię niespalonego węgla w popiołach. Geologia 16, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 39-50.
 • Borrego A.G., Araujo C.V., Cardott B., Condé V., David P., Flores D., Hiltmann W., Kalkreuth W., Kommeren C.J., Ligouis B.,. Marques M, Mendonça J. G., Misz M., Pickel W., Reimer K., Suárez-Ruiz I., Vieth A. (2003): Qualifying System for Reflectance Analysis W.G. 2002 Round Robin Results. ICCP News Letter, 29, 13-17.
 • Misz M. (2003): The distribution of the selected trace elements in coal, slag and fly ash from Bełchatów Power Station (Poland). Abstracts of the 55th Meeting of ICCP, Utrecht, Holland, 39 – 41.
 • Cebulak S., Smieja – Król B., Bzowska G., Duber S., Misz M., Morawski A.W. (2003): Oxyreactive thermal analysis: the good tool for investigating different kinds of carbon materials. Abstracts of 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Zakopane, 31.08. – 5.09.2003.
 • Smołka – Danielowska D., Misz M. (2002): Composition and morphology of organic and mineral matter in fly ash derived from bituminous coal combusted in the Będzin Power Station (Poland). Proceedings of the IV European Coal Conference; Polish Geological Institute Special Papers, 7, 237 – 244.
 • Misz M. (2002): Characteristic of coals from the Leinster Coalfield (Ireland). Part 2: Characteristic of anthracites from the Leinster Coalfield. Scientific Publications of University of Silesia, Geologia, 15, 95 – 110.
 • Misz M. (2002): Morphological forms of chars in slag and fly ash from the Będzin Power Station, Upper Silesia, Poland. Proceedings of the IV European Coal Conference; Polish Geological Institute Special Papers, 7, 189 – 198.
 • Misz M. (2001): Morphological forms of organic and mineral matter in slag samples from the Będzin power station (Upper Silesia, Poland). Abstracts of the TSOP/ICCP session, The 53rd Meeting of ICCP, Copenhagen, Denmark, August 12 – 19, 2001, 99 – 102.
 • Misz M. (2001): Materia organiczna w żużlach powstałych ze spalania węgla
  w wybranych paleniskach domowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 249, 107 – 114.
 • Kruszewska K., Misz M. (1999): Inertynit w procesach koksowania i spalania
  w świetle badań mikroskopowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 243, 81 – 89.

3. Publikacje na CD

 • Crelling J., Glickson M., Huggett W., Borrego A., Hower J.C., Ligouis B., Mastalerz M., Misz M., Suárez-Ruiz I., Valentim B. (2006): Atlas of anthropogenic particles (red. Mastalerz M., Hower J.C.). International Committee for Coal and Organic Petrology and Indiana Geological Survey, CD-ROM.