dr hab. Aniela Matuszewska – adiunkt

 

matuszewska-photo

aniela.matuszewska@ us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Geochemia węgla kamiennego, geochemia bursztynu i innych żywic kopalnych, chromatograficzne i spektroskopowe metody badań kopalnej materii organicznej,
  badania WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ) w próbkach środowiskowych

Dydaktyka

 • Geochemia organiczna

Wybrane publikacje

 • A.Matuszewska, Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne świata w świetle bada ń fizykochemicznych, Przegląd Geologiczny, 57, nr 12 , 2009, s, 1078-1083.
 • A. Matuszewska, Węglowodory aromatyczne z pyłów zawieszonych w powietrzu regionu wielkomiejsko-przemysłowego-analiza jakościowa metodą GC-MS, Przegląd Geologiczny, 58, nr 1, 2010, 78-84.
 • A. Matuszewska, Organische Bestandteilein wasser aus autoklaviertem Succinit, vorläufige Ergebnisse mittels GC-MS, w:“Egenschaften des Bernsteins und anderer fossiler Harze aus aller Welt, red.: B. Kosmowska-Ceranowicz, N. Vávra, Proceed. Confer. PAN in Vienna, 21-22 June 2010, Ed. Ser. SC in Vienna PAN: Conf. Proceed. and Monogr., vol. 10, Wyd. I. Nöbauer, Wiedeń, 2011, s. 79-107.
 • A. Matuszewska, S. Kurkiewicz, Bernsteinsäure in Succinit- Genese und quantitative analyse, w:“Egenschaften des Bernsteins und anderer fossiler Harze aus aller Welt, red.: B. Kosmowska-Ceranowicz, N. Vávra, Proceed. Confer. PAN in Vienna, 21-22 June 2010, Ed. Ser. SC in Vienna PAN: Conf. Proceed. and Monogr., vol. 10, Wyd. I. Nöbauer, Wiedeń, 2011, 109-119.
 • A. Matuszewska, Chemotaxonomic marks of selected fossil and subfossil resin groups/Cechy chemotaksonomiczne wybranych grup żywic kopalnych i subfosylnych, zamówiony referat opublikowany w materiałach. Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum z cyklu Międzynarodowych spotkań badaczy bursztynu, nt. Bursztyn-badania-kolekcje-targi, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Polska Akademia Nauk, Muzeum Ziemi w Warszawie , Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk, marzec, 2013

Książki

 • A. Matuszewska, „Bursztyn (sukcynit), inne żywice kopalne, subfosylne i współczesne”, Wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice, 2010.

Aktywność popularyzatorska uzyskanych wyników badań na konferencjach naukowych

 • A. Matuszewska, Natural and artificial resins: chosen aspects of structure and properties, International Scientific and Practical Conference “Amber and its imitations”, Ministry of Culture of Kaliningrad, Oblast Kaliningrad Amber Museum, Kaliningrad, 27 June 2013, zamówiony referat
 • A. Matuszewska, Rock Eval as an efficient method in characterization of bituminous matter contents in coals from the magmatic intrusion zone, 30th Annual Meeting of the Society for Organic Petrology, TSOP, 1-4th September,`2013, Univ. of Silesia UŚl , Sosnowiec , referat
 • A. Matuszewska, Instrumental methods of hard coal structural analysis –selected problems, 65th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology ICCP` 2013, 25-31th August, Univ. of Silesia UŚl Sosnowiec, referat
 • Smędowski Ł., Duber S., A. Matuszewska, An influence of geological pressure on the optical texture of coal, 65th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology ICCP` 2013, 25-31th August, Univ. of Silesia UŚl Sosnowiec, referat
 • A.Matuszewska, Keflachit- żywica kopalna czy mieszanina węglowodorów?- zamówiony referat opublikowany w materiałach. Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum z cyklu Międzynarodowych spotkań badaczy bursztynu, nt. Bursztyn-badania-kolekcje-targi, Amberif, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Polska Akademia Nauk, Muzeum Ziemi w Warszawie , Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk, marzec, 2014
 • A.Matuszewska, Produkty suchej destylacji bursztynu-skład i znaczenie, XXVIII Spotkanie badaczy bursztynu, „Nowości o bursztynie”, maj 2014, referat