dr Eligiusz Szełęg – adiunkt

Elek

 

eligiusz.szeleg@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Pegmatyty granitoidowe
 • REE karbonatyty
 • Krystalochemia minerałów Nb, Ta, Sc, Ti, Sn, Zr, REE, U, Th, Be, Li, Cs
 • Mineralogia i mikroskopia kruszców
 • Mikroskopia skaningowa
 • Topomineralogia

Dydaktyka

 • Mineralogia
 • Krystalografia
 • Mikroskopia kruszców
 • Ogólnogeologiczne ćwiczenia terenowe w Górach Świętokrzyskich
 • Ćwiczenia terenowe z petrografii

Wykształcenie i stopnie naukowe

 • 1992-1997 Studia geologiczne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
 • 1997 Praca magisterska: „Warunki krystalizacji scheelitu w skałach północnowschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego rejon Myszkowa Mrzygłodu” (promotor Prof. dr hab. Łukasz Karwowski)
 • 2006 Doktorat „Krystalochemia tytanitów dolnośląskich” (promotor prof. dr hab. Janusz Janeczek)

Kursy zawodowe

 • 2000 Stypendium na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Republika Czeska) w ramach Central European Exchange Programme for University Studies Award of a Scholarship
 • 2000 Szkolenie w zakresie obsługi mikrosondy elektronowej Cameca SX100 na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Przebieg pracy zawodowej

 • 1997 Asystent w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografiiod
 • 2007 Adiunkt w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Funkcje administracyjne pełnione poza uczelnią

 • od 1994 Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego
 • 1999-2000 Sekretarz Oddziału Górnośląskiego PTMin
 • 2000-2013 Członek Zarządu Głównego PTMin
 • od 2013 Sekretarz Zarządu Głównego PTMin

Staże naukowe

 •  2001 Trzymiesięczny staż badawczy w zakresie analizy mikrosondowej na Wydziale Geologicznym Uniwersytetu w Århus (Dania)

Zainteresowania pozanaukowe

 • Kolekcja minerałów Polski
 • Eligiusz Szełęg: Atlas minerałów i skał. Wydawnictwo Pascal 2007
 • Ogród skalny
 • Fotografia minerały
 • Muzyka

Spis publikacji

 • Janeczek J., Szełęg E., 1998: Bastnäsite-(Ce) and Synchysite-(Ce) from Pegmatite and hydrothermally altered granite of the Strzegom-Sobótka Massif. Miner. Polon., Vol. 29, No 2.
 • Karwowski Ł., Włodyka R., Szełęg E., 2001: Rhyolitic concentrations in ignimbrites from the Chegem Valley, North Caucasus, Russia. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, Vol. 18.
 • Szełęg E., 2001: Preliminary data on crystal chemistry of titanites from Lower Silesia. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, Vol. 18.
 • Szełęg E., 2002: Nameionite (scapolite group) from pegmatite vein of the Sławniowice (Eastern Sudetes, Poland). Miner. Polon., Vol. 33, No 1.
 • Galuskin E., Szełęg E., 2003: The first finding of Agamalgamates in rodingites (Nasławice, Lower Silesia, Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, Vol. 22.
 • Szełęg E., 2003: The crystal chemistry of tin in titanite. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, Vol. 22.
 • Łapot W., Szełęg E., 2003: Moonstone from the Karkonosze pegmatites (the Sudety Mountains, Poland). Miner. Polon., Vol. 34, No 1.
 • Bzowska G., Gałuskina I., Gałuskin E., Szełęg E., 2004: Wstępne dane o niebieskim celestynie z Krasiejowa. Przegląd Geologiczny, Vol. 52, nr 3.
 • Ciesielczuk J., Szełęg E., Kuźniarski M., Bylina P.: Preliminary data of erythrite from Ciechanowice (Miedzianka Deposit, Sudetes Mts.). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, Vol. 24
 • Szełęg E., Ciurla A., 2004: Preliminary data on NbTa oxides in pegmatites from Strzegom-Sobótka massif (Lower Silesia,Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, Vol. 24
 • Szełęg E., Karwowski Ł., 2004: Preliminary data on babingtonite from Michałowice (Karkonosze massif, Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, Vol. 24
 • Karwowski Ł., Szełęg E., 2005: Cinnabar and arsenic sulphides association from Rabe near Baligród (Outer Carpathians, SE Poland). Preliminary report. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, Vol. 25
 • Szełęg E., 2006: Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland). Mineralogia Polonica – Special Papers, Vol. 26.
 • Siuda R., Szełęg E., 2008: Vanadium and uranium secondary minerals from the Kletno deposit (Sudety Mts, Poland). Mineralogia – Special Papers, 32.
 • Szełęg E., 2008: Vanadinite from Stanisław quarry (Izerskie Garby Zone, Sudetes, Poland). Mineralogia – Special Papers, 32.
 • Szełęg E., Janeczek J., 2008: New occurrences of wulfenite in the Polish Sudetes. Mineralogia – Special Papers, 32.
 • Szełęg E., Škoda R., 2008: Y, REE-rich zirconolite from the Skalna Brama pegmatite near Szklarska Poręba (Karkonosze Massif, Lower Silesia, Poland). Mineralogia – Special Papers, 32.
 • Szełęg E., Gałuskina I., 2008: N contact aureole of the Karkonosze granite. Mineralogia – Special Papers, 32.
 • Ilnicki S., Nejbert K., Pieczka A., Szełęg E., Turniak K., Szuszkiewicz A., Łodziński M., Banach M., Michałowski P., Różniak R., 2010: Eclogites from the Piława Górna quarry (Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.), Góry Sowie Block, SW Poland: a preliminary report. Mineralogia – Special Papers, 37, p. 81 (abstract).
 • Łodziński M., Pieczka A., Szełęg E., Nejbert K., Szuszkiewicz A., Turniak K., Ilnicki S., Banach M., Michałowski P., Różniak R., 2010: Beryllium minerals (beryl, phenakite and bavenite) in pegmatites of the DSS mine at Piława Górna, Góry Sowie Block, SW Poland. Mineralogia – Special Papers, 37, p. 91 (abstract).
 • Nejbert K., Pieczka A., Szełęg E., Ilnicki S., Szuszkiewicz A., Łodziński M., Turniak K., Banach M., Michałowski P., Różniak R., 2010: Textural and chemical varieties of garnets in the pegmatites from Piława Górna quarry (Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.), Góry Sowie Block, southwestern Poland. Mineralogia – Special Papers, 37, p.96 (abstract).
 • Pieczka A., Szełęg E., Szuszkiewicz A., Łodziński M., Nejbert K., Turniak K., Ilnicki S., Banach M., Michałowski P., Różniak R., 2010: Lithium pegmatite from the DSS Piława Górna mine, Góry Sowie Block, southwestern Poland. Mineralogia – Special Papers, 37, p. 99 (abstract).
 • Pieczka A., Szełęg E., Szuszkiewicz A., Łodziński M., Szuszkiewicz A., Nejbert K., Turniak K., Ilnicki S., 2010: Mn-Fe fractionation in tourmalines from pegmatites in the DSS mine at Piława Górna, Góry Sowie Block, southwestern Poland (preliminary data). Mineralogia – Special Papers, 37, p. 100 (abstract).
 • Pieczka A., Szełęg E., Szuszkiewicz A., Łodziński M., Szuszkiewicz A., Nejbert K., Turniak K., Ilnicki S., 2010: Nb-Ta minerals in pegmatites in the DSS mine at Piława Górna, Góry Sowie Block, southwestern Poland. Mineralogia – Special Papers, 37, p. 101 (abstract).
 • Szełęg, E., Galuskina, I. 2010: Mineralogy of Lower Silesia, Poland. Acta Mineralogica-Petrographica, Field Guide Series, Vol. 17, 1–15.
 • Szełęg, E., Galuskina, I., Prusik, K. 2010: A Sc-Nb oxide from corundum pegmatites of the Krucze Skały in Karpacz (Karkonosze massif, Lower Silesia, Poland) – a potentially new mineral of the ScNbO4 – FeWO4 series. 20th General Meeting of the IMA (IMA2010), Budapest, Hungary, August 21-27, CD of Abstracts, p. 501.
 • Szełęg E., Szuszkiewicz A., 2010: Topaz, lepidolite and phenacite-bearing pegmatite from Żółkiewka quarry, Strzegom-Sobótka granite massif, Lower Silesia, SW Poland. Mineralogia – Special Papers, 37, p. 112 (abstract).
 • Szełęg E., Szuszkiewicz A., Pieczka A., Nejbert K., Turniak K., Łodziński M., Ilnicki S., Banach M., Michałowski P., Różniak R., 2010: Geology of the Julianna pegmatite vein system from the Piława Górna quarry (Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.), Sowie Mts Block, SW Poland. Mineralogia – Special Papers, 37, p.111 (abstract).
 • Ilnicki S., Nejbert K., Pieczka A., Szełęg E., Turniak K., Szuszkiewicz A., Łodziński M., Banach M. , Michałowski P., Różniak R., (2011): record of retrogressed eclogites from the Piława Górna (Sowie Góry block, SW Poland). Mineralogia 38, 103-104.
 • Janeczek, J., Szełęg, E., 2011: Recent developments in the investigation of Polish pegmatites Contributions to the 5th international symposium on granitic pegmatites. Asociación Geológica Argentina, Serie D, Publicación Especial No 14 / Galliski, Miguel Ángel; Roda Robles, Encarnación; Hatert, Frédéric; Márquez-Zavalía, María Florencia, (editors). 111-114
 • Marynowski L., Szełęg E., Jędrysek M.O., Simoneit B.R.T. 2011: Effects of weathering on organic matter: II. Fossil wood weathering and implications for organic geochemical and petrographic studies. Organic Geochemistry 42, 1076-1088.
 • Ilnicki S., Nejbert K., Pieczka A., Szełęg E., Turniak K., Szuszkiewicz A., Łodziński M., (2012): Geochemical and petrological features of eclogites from Piława Górna (Sowie Góry block, SW Poland). Mineralogia 40, 78-79.
 • Nejbert, K., Ilnicki, S., Anczkiewicz, R., Pieczka, A., Szełęg, E., Szuszkiewicz, A., Turniak, K., 2013: Geochronological constraints on metamorphism of eclogites from Piława Górna (Góry Sowie block, Sudetes). Mineralogia – Special Papers 41, 66-66 (abstrakt)
 • Pieczka, A., Szuszkiewicz, A., Szełęg, E., Nejbert, K., Łodziński, M., Ilnicki, S., Turniak, K., Banach, M., Hołub, W., Michałowski, P., & Różniak, R. 2013: (Fe,Mn)–(Ti,Sn)–(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland. Journal of Geosciences, 58, 91-112.
 • Szełęg, E., Janeczek, J., & Metelski, P. 2013: Native selenium as a byproduct of microbial oxidation of distorted pyrite crystals: the first occurrence in the Carpathians. Geologica Carpathica 64 (3), 231-236.
 • Szełęg, E., Pieczka, A., Szuszkiewicz, A., Nejbert, K., Turniak, K., Ilnicki, S., 2013: Anomalous Be-rich bohseite from Julianna pegmatite (Piława Górna, Góry Sowie Block, Lower Silesia, Poland). Mineralogia – Special Papers 41, 85-85 (abstrakt)\
 • Szuszkiewicz, A., Szełęg, E., Pieczka, A., Ilnicki, S., Nejbert, K., Turniak, K., Banach, M., Łodziński, M., Różniak, R. & Michałowski, P. 2013: The Julianna pegmatite vein system at the Piława Górna mine, Góry Sowie Block, SW Poland–preliminary data on geology and descriptive mineralogy. Geological Quarterly, 57(3), 467-484
 • Aleksandrowski, P., Słaby, E., Szuszkiewicz, A., Galbarczyk-Gąsiorowska, L., Madej, S., & Szełęg, E. 2013: Budowa geologiczna Karkonoszy. (In: Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego pod red.: Knapik, R. & Raj, A., KPN, Jelenia Góra)
 • Pieczka, A., Szuszkiewicz, A., Szełęg, E., Ilnicki, S., Nejbert, K., Turniak, K., 2014: Samarskite-group minerals and alteration products: an example from the mixed NYF+ LCT Julianna pegmatite, Piława Górna, SW Poland. Canadian Mineralogist 52 (2), 303-319
 • Szełęg, E., Szuszkiewicz, A., Waelle, M., 2014: Preliminary data on extremely evolved miarolitic NYF pegmatite of the Strzegom-Sobótka massif, Sudetes, SW Poland. Central European Mineralogical Conference, At Skalský Dvůr, Czech Republic. Book of Abstracts.
 • Zelek, S., Pieczka, A., Stadnicka, K., Szełeg, E., 2014: Dumortierite from Krucze Rocks: crystal structure and chemical  composition. Proceedings of the international symposium CEMC 2014. Central European Mineralogical Conference, At Skalský Dvůr, Czech Republic. pp: 156-157