dr Beata Smieja – Król – adiunkt

SONY DSC

 

beata.smieja-krol@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Biomineralizacja i procesy biogeochemiczne
 • Obieg pierwiastków śladowych i toksycznych w środowisku naturalnym
 • Mineralogia i geochemia torfowisk

Projekty badawcze

 • Wykonawca w grancie dr B. Fiałkiewicz-Kozieł pt.:”Depozycja metali ciężkich i zmiany paleośrodowiskowe w wybranych torfowiskach z południowo-zachodniej Polski” (2011/01/D/ST10/02579), okres realizacji: 2011-2014
 • Kierownik projektu pt.:”Wpływ procesów biogeochemicznych na obieg pierwiastków śladowych w torfowiskach zanieczyszczonych pyłami atmosferycznymi” (N N304 319136 MNiSW), okres realizacji: 21.06.2009-21.09.2011
 • Wykonawca w grancie dr M. Misz-Kennan pt.:”Przemiany materii organicznej w skałach zdeponowanych na składowiskach odpadów powęglowych” (N307 016 32/0493 MNiSW), realizowany w okresie: 2007-2009

Wyróżnienia

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską w roku 2006

Doświadczenie

 • 1979 07-15.07.2009 – udział w kursie Environmental Chemistry of Heavy Metals, Institute of Earth Sciences, University of Heidelberg
 • 03-06.2009 – staż w Centrum Geobiologii Uniwersytetu w Bergen (Norwegia) w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
 • 06-07.2004 – pobyt w celach badawczych na wydziale geologii w Ecole Normale Superieuer w Paryżu (Francja)
 • 11-12.2003 – pobyt w celach badawczych w ośrodku CNRS w Centrum Badań nad Materią Rozproszoną w Orleanie (Francja)

Publikacje

 • Smieja-Król B., Janeczek J., Wiedermann J., 2014. Pseudomorphs of barite and biogenic ZnS after phyto-crystals of calcium oxalate (whewellite) in the peat layer of a poor fen. Environmental Science and Pollution Research 21, 7227-7233.
 • Smieja-Król B., Fiałkiewicz-Kozieł B., 2014. Quantitative determination of minerals and anthropogenic particles in some Polish peat occurrences using a novel SEM point-counting method. Environmental Monitoring and Assessment 186, 2573-2587.
 • Cabala, J., Smieja-Król, B., Jablonska, M. Chrost, L., 2013. Mineral components in a peat deposit: Looking for signs of early mining and smelting activities in Silesia-Cracow region (Southern Poland). Environmental Earth Sciences 69,  2559-2568
 • Bauerek A., Bebek M., Sracek O., Smieja-Król B., 2013. Chemical composition of surface runoff from flotation wastes of Zn-Pb ore formation of the Mississippi Valley-type, Olkusz, southern Poland. Journal of Geochemical Exploration 132, 54-62.
 • Fiałkiewicz-Kozieł B., Smieja-Król B., Palowski B., 2011. Heavy metal accumulation in two peat bogs from southern Poland. Studia Quaternaria 28, 17 – 24.
 • Smieja-Król B., Fiałkiewicz-Kozieł B., Sikorski J., Palowski B., 2010. Heavy metal behaviour in peat – A mineralogical perspective. Science of the Total Environment 408, 5924-5931.
 • Fiałkiewicz-Kozieł B., Smieja-Król B., Palowski B., 2010. Multiproxy Environmental Studies in Poland Using Peatlands. [w:] M.Klavins (ed.), Mires and Peat, Publishing house of University of Latvia, 7-16.
 • Bauerek A., Cabala J., Smieja-Król B., 2009. Mineralogical alterations of Zn–Pb flotation wastes of the Mississippi Valley Type ores (Southern Poland) and their impact on contamination of rain water runoff. Polish Journal of Environmental Study 18, 781-788.
 • Smieja-Król B., Duber S., Rouzaud J-N., 2009. Multiscale organisation of organic matter associated with gold and uranium minerals in the Witwatersrand basin, South Africa. International Journal of Coal Geology 78, s. 77-88.
 • Smieja A., Smieja-Król B., 2007. Springs with active calcium carbonate precipitation in the Polish part of the Tatra Mountains. [w:] A. Tyc, K. Stefaniak (ed.), Karst and Cryokarst. Univ. of Silesia Faculty of Earth Sciences, Univ. of Wrocław Zoological Institute, Sosnowiec-Wrocław, s. 219-226.
 • Jelonek I., Smieja-Król B., 2005. Wybrane własności petrograficzne węgla z pokładu 209 warstw łaziskich w obszarze kopalni Jaworzno. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Górnictwo 268, s.77-88.
 • Cebulak S., Smieja-Król B., Tabor A., Misz M., Jelonek J., Jelonek Z., 2005. Oksyreaktywna Analiza Termiczna (OTA) – dobra i tania metoda oceny samozapalnosci węgli na składowiskach. Wstępne wyniki badań. Materiały Konferencyjne PTG.
 • Cebulak S., Smieja-Król B., Duber S., Misz M., Morawski 2004. Oxyreactive Thermal Analysis – a good tool for the investigation of carbon materials. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 77, s. 201-206.
 • Smieja-Król B., 2003. Analysis of organic matter from Witwatersrand Basin by OTA and Py-GC-MS – a comparative study. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 72, s. 383-391.