Author Archives: rbailau

mgr Dorota Środek autorem badań publikowanych w magazynie Akademia

Z okazji 150-tych urodzin polskiej noblistki Marii Curie – Skłodowskiej Państwowa Akademia Nauk wypuściła specjalny numer magazynu “Academia” poświęcony wyróżniającym się badaniom naukowym prowadzonym przez kobiety. Jedną z autorek jest doktorantka z naszego wydziału mgr Dorota Środek, która opisała swoje … Continue reading

Nowe związki organiczne, poliaromatyczne pochodne benzohopanów i diaromatyczne 23- oraz 24-norbenzohopany z dolnojurasjkich „warstw blanowickich”

Na łamach czasopisma Energy & Fuels ukazał się artykuł opublikowany przez mgr. Macieja Rybickiego (doktorant na WNoZ UŚ), prof. UŚ dr. hab. Leszka Marynowskiego (pracownik WNoZ UŚ) oraz prof. Berndta R.T. Simoneita (Oregon State University), pt. Benzohopane Series, Their Novel … Continue reading

Wyniki konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki

dr hab. inż. Evgeny Galuskin (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał finansowanie projektu pt. Minerały „grupy arktytu”: struktury modułowe, krystalochemia oraz potencjalnie nowe minerały. Opracowanie nomenklatury i klasyfikacji minerałów o strukturze antyperowskitu heksagonalnego, w ramach konkursu OPUS 12. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09- 15/streszczenia/352381-pl.pdf) … Continue reading

Nowe minerały odkryte przez doktorantów z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii

Komisja ds. Nowych Minerałów, Nomenklatury i Klasyfikacji (CNMNC) istniejąca w obrębie Międzynarodowego Towarzystwa Mineralogicznego (IMA) w dniu 30 kwietnia 2017 zatwierdziła dwa nowe minerały: chlorellestadyt Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl (IMA No. 2017-013) i sharyginit Ca3TiFe2O8 (IMA No. 2017-014). Odkryć dokonano w skałach pirometamorficznych … Continue reading

Dr hab. Magdalena Misz-Kennan wraz Jolantą Kus z Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (Niemcy) opublikowały artykuł przeglądowy na temat procesów wietrzenia węgla oraz jego utleniania w warunkach laboratoryjnych

Dr hab. Magdalena Misz-Kennan wraz Jolantą Kus z Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (Niemcy) opublikowały artykuł przeglądowy na temat procesów wietrzenia węgla oraz jego utleniania w warunkach laboratoryjnych. Artykuł ten został przygotowany w ramach grupy edytorskiej działającej przez … Continue reading