24.05.2017 roku pożegnaliśmy dr Andrzeja Jona, emerytowanego, wieloletniego pracownika Naszej Katedry.

Pan doktor Andrzej Jon związany był z nami od 1975 roku, stworzył zakład chemii węgla, a później przyczynił się do rozwoju badań z zakresu geochemii organicznej w naszej Katedrze. Pod Jego kierunkiem swoją karierę naukową rozpoczynało kilkoro naszych koleżanek i kolegów. Dbał także o rozwój materialny naszych laboratoriów geochemicznych. Był osobom życzliwą, pomocną i oddaną Uniwersytetowi.

Ci z nas, którzy doskonale pamiętają Pana Profesora odczuwają Jego odejście jako niepowetowaną stratę. Ci zaś, którzy są zbyt młodzi aby pamiętać Pana doktora muszą mieć świadomość , iż to że mogą korzystać z dobrze wyposażonych laboratoriów chemicznych jest w dużej mierze jego zasługą.